Nieuws - Gemeente Bernheze

CDA: Omgevingsvisie en Omdenken  

Omdenken is een (denk)techniek om problemen te transformeren in mogelijkheden. Eind mei zaten we met leden van de klankbordgroep Omgevingswet vanuit d... Lees verder

Vertrouwen in eigen kunnen

Mat Raeymaeckers woont in Heeswijk-Dinther. Hij is revisiemonteur bij Auto Elektra in Veghel. . Mijn specialisme is het repareren van startmotoren en... Lees verder

SP: Heesch-west (Waalboss) vraagt nieuw offer

Uit de jaarstukken over 2016 blijkt dat Heesch-west opnieuw geld kost. De jaarrekening van de gemeente Bernheze over 2016 valt hierdoor negatief uit.... Lees verder

Blanco: Geen Parijs, wel Bernheze  

Terwijl in Amerika president Trump het akkoord van Parijs opzegt, wordt in Bernheze gelukkig wel aandacht geschonken aan het milieu en het klimaat. Di... Lees verder

Ruimte doorgeven

Hannie Roefs - Van den Boom uit Loosbroek stortte zich na haar professionele  danscarrière op een opleiding tekenen en schilderen en bekwaamde ze zich... Lees verder

SP: Kindpakket Bernheze onmisbaar

De SP Bernheze heeft op 1 juni opnieuw het kindpakket aan de orde gesteld. Wat is het kindpakket? Het kindpakket betreft een loket waar alle regelinge... Lees verder

VVD: Vluchtelingenwerk

In de raadsvergadering van 1 juni werd een motie aangenomen over het grote aantal statushouders in onze gemeente dat de Nederlandse taal nog niet spre... Lees verder

CDA: De mens centraal

In de afgelopen raadsvergaderingen hebben we onze kijk op de perspectiefnota middels de algemene beschouwingen laten zien en horen. Daarbij hebben we... Lees verder

Progressief Bernheze: Snelfietsroute Nistelrode - Uden

Lees verder

Bernheze onderzoekt ervaringen met jeugdhulp

Bernheze onderzoekt ervaringen met jeugdhulp De gemeente Bernheze houdt een onderzoek naar de ervaringen met jeugdhulp. De gemeente is verantwoordelij... Lees verder

Laadpunten voor duurzaam rijden

BERNHEZE - Het aantal elektrische auto´s in Nederland stijgt snel. En dat is positief, want elektrisch rijden is behoorlijk duurzamer dan rijden op be... Lees verder

Samenwerken voor een goede verkeersmaatregel

Rob van der Geld (34) uit Loosbroek is eigenaar van Buiten-Ruimte’, een onafhankelijk adviesbureau dat sinds 2008 de overheid en het bedrijfsleven voo... Lees verder

CDA: Wij willen kunnen zeggen:  Bernheze slaat niemand over!

Je leven kun je niet in hokjes indelen. En toch is dit op een of andere manier wel de “gewoonste” zaak van de wereld geworden als je met de overheid t... Lees verder

VVD:Ondernemersklimaat

In de perspectiefnota schrijft het college dat zij voldoende ruimte wil bieden voor de vestiging en ontwikkeling van bedrijven. Niet alleen op de bedr... Lees verder

Lokaal: De raadszaal verlaten bij stemmingen

In de raadsvergadering van 20 april deed zich bij de besluitvorming over het bestemmingsplan “de Heeswijkse AA-Beemden” (Dijkhoff) een situatie voor d... Lees verder

SP: Samenloop voor Hoop 2017

De SP afdeling Bernheze steunt van harte het initiatief SamenLoop voor Hoop dat op 10 en 11 juni wordt gehouden in Heesch. Liefst 137 teams hebben zic... Lees verder

Progressief Bernheze: Een andere manier van leven…

Deze week zal de gemeenteraad de perspectiefnota vaststellen. In de perspectiefnota kijken wij vooruit naar het volgend jaar en globaal ook naar de ja... Lees verder

Blanco: Hoofdstraat Heeswijk in de knel

De perspectiefnota 2018-2021 is aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin zijn de plannen voor de komende jaren opgenomen. Het college (CDA, SP, Lokaal e... Lees verder

Extra investeren in beter aanbod in de jeugdhulp

BERNHEZE -  16 gemeenten* in Noordoost Brabant en 88 aanbieders werken ruim twee jaar samen om te zorgen voor goede specialistische hulp aan jeugdigen... Lees verder

Progressief Bernheze: Geen websites, maar huizen

Door Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze  Afgelopen week las ik dat het college van burgemeester en wethouders via een nieuw op te zetten... Lees verder

VVD: Nistelrode aan het lijntje?

15 december heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de 2e supermarkt in Nistelrode. De strekking was dat het college de commissie Ruimtelijke... Lees verder

Copyright © DeMooiKrant.nl