Vormsel

Kerk Heesch

Het Vormsel is in de Rooms Katholieke kerk het sacrament van de Heilige Geest. Het bekrachtigt het doopsel en je krijgt deel aan Jezus’ boodschap van geloof, hoop en liefde. Geloof dat een betere wereld mogelijk is. De hoop dat die wereld ooit kan worden bereikt. En de liefde die ervoor zorgt dat je dit ideaal kan blijven vasthouden. Deze drie goddelijke deugden vormen de drijvende kracht van een leven in het voetspoor van Jezus Christus die wereldwijd hét voorbeeld is van ruim twee miljard mensen.  

Ieder mens heeft de behoefte om op een kruispunt in het leven stil te staan, terug te blikken op de levensweg die is afgelegd en vooruit te blikken naar nieuwe perspectieven die voor hem liggen. Aan het einde van de basisschool is de overgang van kinderjaren naar pubertijd zo’n moment om geestkracht te vragen om een goede weg door het leven te vinden. Geestkracht om te doen wat Jezus deed, zijn manier van omgaan met mensen en met God als voorbeeld hoe je je leven vormgeeft.  

De viering van het Vormsel is gepland op vrijdag 5 april om 19.00 uur. Voor de voorbereiding maken we gebruik van het vormselproject 'Samen verder'! 

Voor vragen: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl