Sponsordiner Stichting Pep-projecten

Restaurant De Waard Heesch

Al jaren organiseert Stichting Pep-projecten Bernheze een sponsordiner in samenwerking met Restaurant De Waard in Heesch. Dit jaar op zaterdag 16 februari, aanvang 19.00 uur in voornoemd restaurant.

Een uitgebreid diner, met keuze uit een vis- of vleeshoofdgerecht, twee consumpties en koffie/thee na afloop voor een ‘vriendenprijs’.  Je betaalt p.p. € 47,50, waarvan een deel naar de Stichting gaat. De Stichting zet dit geld in voor projecten in hun werkgebied in Roemenië. Je moet dan denken aan projecten voor ouderopvang, aan schooltjes, ziekenhuizen. De meeste projecten worden in overleg met het Rode Kruis opgezet. Daarnaast leveren we allerlei goederen:  veel kleding, schoolmeubilair, ziekenhuismateriaal. Dit jaar gaan er twee vrachtwagens met spullen naar het gebied.

Dankzij giften, donaties en opbrengsten uit acties en de inzet van veel vrijwilligers, kunnen we elk jaar weer iets betekenen voor de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Steun je het werk van de Stichting en wil je genieten van een heerlijk diner dan kun je aanmelden via een mail naar joopvanzeeland@gmail.com  (Je geeft tevens aan of jouw voorkeur vlees of vis is) of bellen naar 06-23173630. Jouw betaling gaat via het rekeningnummer NL84RABO0120027313 t.n.v. St. Pep-projecten Bernheze. Graag met vermelding ‘sponsordiner’.

Meer info...www.pepbernheze.nl 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl