Informatie avond: Hospice

CC De Pas Heesch

De Stichting Gezondheidsvoorlichting Heesch organiseert op donderdag 21 februari een informatie avond over Het Hospice. Wat is een hospice? De meeste mensen willen thuis sterven, maar er kunnen omstandigheden zijn dat dat niet meer mogelijk of wenselijk is. Toch is er in de laatste fase van het leven wel vaak behoefte aan een huiselijke sfeer.

In een hospice wordt een huiselijke omgeving geboden, terwijl er toch voldoende verpleegkundige hulp aanwezig is. In de regel is het zo dat iemand voor opname in een hospice in aanmerking komt als de levensverwachting niet langer is dan drie maanden. De zorg en aandacht zijn erop gericht het leven in deze laatste fase zo draaglijk en comfortabel mogelijk te maken.

In plaats van opname in het hospice kan terminale zorg ook thuis worden verleend door Zorg Thuis 24 uur per dag.

Wij hebben Anne-Marie van Os die werkzaam is in Hospice 'de Oase' in Oss uitgenodigd om je hierover te informeren, uitleg te geven over deze vormen van zorg en hoe dit is te regelen.

-         Ze zal de mooie voorbeelden uit de praktijk en ervaringen met bewoners vertellen.
-         Ze geeft informatie over de organisatie, hoe zit het met de financiering en hoe wordt een opname geregeld!
-         En terminale zorg thuis hoe regel je dat?

Er is ook gelegenheid vragen te stellen.

De informatie wordt gegeven in het CC De Pas in Heesch en zal beginnen om 19.30 uur.

Iedereen is welkom, de entree is gratis.
Nog vragen, bel dan 06-40269765

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl