Koffiebijeenkomst: Levenstestament

CC Nesterlé Nistelrode

In een levenstestament leg je vast wie jouw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als je dit zelf niet meer kunt. En op welke manier die persoon dat zal doen. Zo houdt je zelf de regie. Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Je legt alle zaken die je geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is het levenstestament. Het levenstestament geldt tijdens jouw leven en gaat dus niet over wat er met jouw bezittingen moet gebeuren na jouw overlijden. Dat regelt je in een testament. 

Schenken en schenkbelasting
Verder krijg je informatie over de diverse vormen van schenken, schenkbelasting, tarieven en vrijstellingen. Welke mogelijkheden zijn er, als jouw vermogen hoofdzakelijk bestaat uit de eigen woning en welke voorwaarden gelden er?

Digitaal nalaten
Ons leven is de afgelopen jaren steeds digitaler geworden. Iedereen zorgt natuurlijk dat online gegevens goed zijn beveiligd. Maar als iemand komt te overlijden zijn die goed beveiligde accounts voor niemand toegankelijk. Wat kun je als nabestaande doen? En wat kun je vooraf zelf regelen? 

Notaris Dielissen is bereid gevonden om een en ander te komen toelichten. En natuurlijk is er volop ruimte om vragen te stellen. 

Iedereen is welkom!
Alle inwoners van Bernheze, die geïnteresseerd zijn in dit thema, zijn van harte welkom om deze lezing op dinsdag 19 maart in CC Nesterlé Nistelrode bij te wonen. Je hoeft zich niet vooraf aan te melden. Vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar. De locatie is rolstoeltoegankelijk, de toegang is gratis. De bijeenkomst duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Deze middag vindt plaats in het kader van de WMO-koffiebijeenkomsten van de gemeente Bernheze.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl