Yolanda benoemt tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

NISTELRODE – Tijdens de donateursbijeenkomst van Stichting Dorpsgenoten in de Derde Wereld / Stichting Lundazi-Adoptieplan / Stichting FreeKenia werd een verbouwereerde Yolanda van den Broek, na haar presentatie over BIMEHC in Kameroen, wederom naar het podium gevraagd. Wethouder en locoburgemeester Rien Wijdeven had de eervolle taak om namens Koning Willem-Alexander, Yolanda te benoemen tot  lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hierna reikte hij ook de versierselen, behorende bij deze Koninklijke onderscheiding, uit.  

Yolanda Van den Broek ontving deze onderscheiding op zondag 10 juni voor haar verdiensten sinds 2003. Zij was vrijwilligster bij SOS Kinderdorpen, waarbij zij heeft deelgenomen aan projecten in onder andere Tsjaad, Benin en Haïti. Als psychosociaal therapeut was zij actief in vluchtelingenkampen (onder andere in Darfur). Zij heeft zich voor diverse aspecten van ‘mental health’ ingezet en voor traumaverwerking bij kinderen die getraumatiseerd waren door natuurrampen en oorlogen.

Ook was ze actief bij ZOA (noodhulp- en wederopbouworganisatie die zich inzet voor mensen in natuurgebieden) voor hulp aan en opvang van getraumatiseerde kinderen. Ook leidde zij sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen op en zette zij ‘Community Based Sociotherapy’ op. Dit project wordt thans financieel ondersteund door de ambassade van Zweden en soortgelijke projecten zijn in vijf landen in de regio opgezet.

Verder was ze actief voor de Stichting Voluntary Overseas (VSO) Nederland in Kameroen en nog steeds voor de Stichting Babungo. Als psychiatrisch verpleegkundige en ‘organisational development advisor’ was zij nauw betrokken bij het opzetten van het Babungo Integrated Mental Health Care Centre (BIMEHC). Zij leidde mensen ter plaatse op om psychiatrische ondersteuning te kunnen bieden en leerde hen gezondheidscampagnes op te zetten. Tevens werkte zij samen met de lokale overheid, hetgeen resulteerde in de oprichting van een opleidingscentrum voor sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Nog steeds vervult mevrouw Van den Broek een adviesrol bij het BIMEHC.

Klik hier voor meer foto's van de middag 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl