Gepolariseerde debatten en Tafels van Hoop

HEESCH-NISTELRODE-VORSTENBOSCH - De laatste weken hebben onze media veel bericht over racisme en discriminatie. Na de tragische dood van George Floyd door politiegeweld in de Verenigde Staten is er een golf van protest over heel de wereld gegaan. Vanuit de parochie De Goede Herder willen wij hierop reageren omdat geloof en leven met elkaar zijn verweven en we vanuit christelijk perspectief kunnen stellen dat dit protest terecht is. Er is immers sprake van marginalisatie en er zijn machtsverschillen, gekoppeld aan kleur en herkomst. Dat zou niet moeten mogen. God is de Schepper van alle mensen en Hij bemint ieder van ons.

Bisschop De Korte pleit namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor mildheid en barmhartigheid in het huidige debat over racisme. ‘Geen aanvaarding en verbinding maar wantrouwen en uitsluiting zijn tekenend voor deze gepolariseerde situatie.’ De bisschop is voorstander van dialoog en ontmoeting. Daarom willen wij vanuit de diaconie van onze parochie starten met een nieuwe, creatieve vorm van ontmoeting en verdieping: de Tafel van Hoop. Geïnspireerd door de eucharistie zijn dat maaltijden waarin ervaringen worden gedeeld en verbinding wordt gezocht.
Samen eten brengt ons tot elkaar.

Kijk voor meer informatie op www.tafelvanhoop.nl. Wilt u hieraan meewerken? Neem dan contact op met onze pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl