Ontmoeting tussen ouderen en basisschoolleerlingen

HEESWIJK-DINTHER - In het kader van 25 jaar Bernheze is het plan ontstaan om voor het onderwijs een project te organiseren waarin verbinding en ontmoeting tussen oud en jong centraal staan. 

Samen met de basisscholen in Bernheze en het Ouderen Overleg Bernheze is daartoe een plan uitgewerkt. Tijdens een ontmoeting zullen de leerlingen vragen stellen aan ouderen over het onderwijs van vroeger en kunnen ouderen vragen stellen aan de leerlingen. Tijdens deze ontmoeting maken de leerlingen ook een portret van de oudere. Er is bewust gekozen voor de groepen 1, 2, 3 en 4 omdat zij nog lekker onbevangen schilderen. De gelijkenis is dan van minder belang. Tenslotte gaat het om de ontmoeting.

Ook basisschool ’t Palet in Dinther heeft zich voor dit project aangemeld. De school zoekt een aantal ouderen die hieraan willen meewerken. 

De planning ziet er als volgt uit:

maandag 28 oktober 2019
Groep 2-3           24 leerlingen   5 modellen   12.30 - 13.00 uur
Groep 3               24 leerlingen   5 modellen   12.30 - 13.00 uur

PAUZE

Groep 1-2a         20 leerlingen   5 modellen   13.20 - 13.50 uur
Groep 1-2b         20 leerlingen   5 modellen   13.20 - 13.50 uur

dinsdag 29 oktober 2019

Groep 4a            25 leerlingen   5 modellen   13.20 - 13.50 uur
Groep 4b           20 leerlingen   5 modellen   13.20 - 13.50 uur 

Wij willen u vriendelijk vragen aan deze activiteit deel te nemen. Aanmelden kan via een e-mail aan info@kbo-dinther.nlof telefonisch bij Willy van der Steijn, 06-49650798.  

Namens de leerlingen van basisschool ‘t Palet willen wij u alvast hartelijk bedanken.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl