Wereldgebedsdag in Loosbroek

LOOSBROEK - Op vrijdag 6 maart is er om 19.00 uur in de Servatiuskerk in Loosbroek weer een gebedsdienst ter gelegenheid van Wereldgebedsdag. Deze viering heeft als thema: ‘Sta op en ga!’ en de inhoud is dit jaar gemaakt door vrouwen uit Zimbabwe. 

Op de eerste vrijdag in maart gaat elk jaar het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd.

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Zo leren we elkaars land, situatie en cultuur kennen en delen mensen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar. Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag geeft uiting aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en maakt ons dankbaar dat wij een onderdeel mogen zijn van die mooie wereldorganisatie: 'Samen bidden, samen vieren en samen delen!' 

In onze dorpen organiseert de Werkgroep Wereldgebedsdag deze viering. Zij bestaat uit leden uit de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschappen van HDL en de Protestantse gemeente van Dinther. Dit jaar wordt de viering gehouden in Loosbroek m.m.v. het Gemengd Kerkkoor Loosbroek en de Volksdansgroep Heeswijk-Loosbroek . Tijdens de viering is er een collecte voor diverse projecten in Zimbabwe. Na de viering is koffie, om zo nog even met elkaar na te praten.

Hoewel deze dag ooit begonnen is als Wereldgebedsdag voor vrouwen, zijn vandaag de dag zeker ook mannen van harte welkom in de vieringen!

Voor meer informatie : www.wereldgebedsdag.nl 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl