Gevraagd Taalcoach Bernheze

BERNHEZE - Een taalcoach is een vrijwilliger die een vluchteling of inburgeraar helpt met het leren van de Nederlandse taal. Dit gebeurt vooral door de taal in de praktijk te oefenen.

Over de organisatie:
Vluchtelingen Werk Oost-Brabant e.o. begeleidt vluchtelingen en migranten bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. 

Korte omschrijving werkzaamheden:
Het verlenen van taalbegeleiding aan cliënten gedurende het inburgeringstraject. Vanaf drie maanden tot een jaar zijn er wekelijks ontmoetingen van 1 tot ongeveer 1,5 uur (afwisselend) thuis, bij de vrijwilliger of buitenshuis. De taalkoppels kunnen de bezigheden samen bepalen. 

Taken van de taalcoach:
Begeleidt, stimuleert en motiveert de inburgeraar adequaat en efficiënt bij het gebruik van de Nederlandse taal in de praktijk.
Geeft taalondersteuning door samen de Nederlandse taal te oefenen.
Sluit qua thema' s en oefeningen zoveel mogelijk aan bij de wensen/interesses van de inburgeraar. Indien wenselijk en mogelijk kan ook aangesloten worden op het inburgeringsprogramma dat door de inburgeraar wordt gevolgd.
Onderneemt gezamenlijke activiteiten met de inburgeraar.
Bewaakt het tijdspad van het traject.
Rapporteert over de voortgang, over het aantal afspraken, over de ondernomen activiteiten en andere relevante informatie. 

Gevraagd wordt:
Goede beheersing Nederlandse taal en eventueel een tweede taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Voldoende sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten.
Beschikt over voldoende inlevingsvermogen.
Kan de grenzen m.b.t. zijn/haar rol als taalcoach goed aangeven. Voorkomt hiermee dat taalcoaching verandert in maatschappelijke begeleiding.
Houdt rekening met de wensen en behoeften van de inburgeraar.
Gaat op een respectvolle wijze met cliënten om.
Volgt cursussen en trainingen in overleg met de projectleider.
Is aanwezig bij overleg- en/of themabijeenkomsten.
Is minimaal 1,5 uur per week beschikbaar.
Neemt deel aan voortgangsoverleg.
Houdt zich aan de Gedragscode van Vluchtelingen Werk Nederland.
Onderschrijft de missie van Vluchtelingenwerk. 

Geboden wordt:
Vluchtelingen Werk zorgt voor training en begeleiding.

Werktijden:
Flexibel, in overleg met je gesprekspartner. 

Aannameprocedure:
Na een intakegesprek, gaat Vluchtelingen Werk op zoek naar een geschikte inburgeraar. Binnen 6 weken tracht VW een passende kandidaat te vinden. Zodra VW een passende kandidaat heeft gevonden, nodigt VW zowel de inburgeraar als de taalcoach uit voor een kennismakingsgesprek. Na 1 maand neemt VW contact op met de taalcoach om de voortgang te bespreken. Dan start ook de proeftijd van twee maanden, voor beide partijen. 

N.B. Vrouwen en jongeren uit de doelgroep worden nadrukkelijk verzocht om te reageren.

Mocht dit je aanspreken dan nodigen we je uit om contact op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch, Ank Meertens: 06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nlwww.ons-welzijn.nl 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl