Verduurzaming woningen start met goede communicatie

BERNHEZE - Via welke communicatiekanalen is de moderne Bernhezer het beste te bereiken als je hem informeren over verduurzaming van zijn woning? En aan wat voor informatie is er dan behoefte? Dat wil de Energieweverij achterhalen. Vooral door goed te luisteren.

Op 27 juni om 19.30 uur organiseert de Werkgroep Bernheze Beter Bereiken in CC Nesterlé in Nistelrode een brainstormsessie die openstaat voor alle inwoners van Bernheze.

Duurzaamheid en wonen
Het thema voor de avond is Duurzaamheid & Wonen. De kernvraag is: hoe bereiken we de inwoners van Bernheze? Het gaat dus geen discussie worden over techniek, maar juist om communicatie.

Doelgroepen
De avond richt zich op twee doelgroepen. Enerzijds mensen van 25 tot 35 jaar: anderzijds mensen van 35 tot 50 jaar. Beide groepen zijn bijzonder actief met hun woning, of dit nu een eigen woning of een huurwoning is. En of het nu gaat om bouwen, verbouwen of verhuizen. Door juist bij deze doelgroepen te wijzen op duurzame mogelijkheden kunnen we impact bereiken. Maar dan moeten we natuurlijk wel weten hoe we deze mensen het best kunnen bereiken.

Aanpak
In plaats van dit voor de burgers te bedenken, vindt de werkgroep het veel beter dit aan de burgers te vragen. We zijn dus nieuwsgierig naar wat werkt voor jou: alle meningen zijn welkom! Op deze avond wordt jou en de andere deelnemers gevraagd je mening en inzichten te delen over hoe je benaderd wil worden en met welke inhoud met betrekking tot het thema duurzaamheid en wonen.

Leden van de werkgroep zullen de workshop leiden. Aan het einde van de avond zullen de belangrijkste uitkomsten aan de deelnemers worden teruggekoppeld. De avond zal van 19.30 tot ca 21.00 duren. Als afsluiting is er een gezellige borrel waarbij nagepraat kan worden.

Op de dag van de duurzaamheid, op 10 oktober, worden de bevindingen gepresenteerd. De deelnemers aan de brainstormsessie zijn daarbij van harte uitgenodigd maar aanwezigheid is niet verplicht.

Eenmalig
De brainstormsessie wordt zo laagdrempelig mogelijk gehouden. Daarom is het een eenmalig event. De inspanning is minimaal, maar wij als gemeente en gemeenschap kunnen er veel van leren. Een open geest en een actieve inbreng is alles wat je nodig hebt.

Er zijn zoeken nog een aantal workshopdeelnemers nodig, dus meld je aan via info@energieweverij.nl.

Werkgroep Bernheze Beter Bereiken: Arie, Astrid, Ben, Gerben , Joost, Ralf en Rob.

Over ons
Dit is een project van de Energieweverij en wordt door vrijwilligers met steun van de gemeente en in samenwerking met de BECO, de Bernhezer EnergieCoöperatie, uitgevoerd.

De EnergieWeverij Bernheze www.energieweverij.nl is een groep van enthousiaste personen die bezig is met energiebesparing en duurzame energie in de eigen gemeente.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl