Gemeente kapt twee bomen Graafsebaan

HEESCH - Op 13 maart worden twee eikenbomen op de Graafsebaan, ter plaatse van de kruising met de Elzenseloop, gekapt. Het betreft twee monumentale eikenbomen. De gemeente betreurt het dat deze bomen gekapt moeten worden, maar de kap is noodzakelijk voor de aanleg van een rotonde op dit kruispunt.

De Bomenstichting heeft geprobeerd de kap van deze twee bomen tegen te houden door het indienen van een voorlopige voorziening bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 5 maart een uitspraak gedaan waarin zij aangeeft dat de gemeente deze bomen mag kappen.

Verbetering verkeersveiligheid
De belangrijkste reden voor de herinrichting van de Graafsebaan is de verbetering van de verkeersveiligheid. Uit onderzoek is gebleken dat een rotonde op het kruispunt GraafsebaanElzenseloop de meest verkeersveilige oplossing is. Voor de aanleg van een rotonde is het noodzakelijk om de twee eikenbomen te kappen. De gemeente vindt de verkeersveiligheid op de Graafsebaan belangrijker dan het handhaven van de twee monumentale eikenbomen op deze locatie. Dat betekent niet dat de gemeente geen oog heeft voor het belang van handhaving van monumentale bomen. Langs de Graafsebaan staan nog meer van dit soort monumentale eikenbomen. De gemeente heeft bij het ontwerp en de uitvoering van de herinrichting van de Graafsebaan geprobeerd om al deze bomen te behouden. En dat is gelukt.

Compensatie
In het beleid van de gemeente is vastgelegd dat bij kap van monumentale bomen er nieuwe bomen aangeplant moeten worden ter compensatie. Als compensatie voor de twee bomen die nu gekapt worden heeft de gemeente al nieuwe bomen aangeplant langs de Graafsebaan. Bij deze aanplant zijn er meer en grotere bomen geplant dan vanuit het beleid voorgeschreven is.

Blijvende herinnering
Na de kap van de bomen wordt het vrijkomende hout opgeslagen. De gemeente wil een blijvende herinnering aan de twee gekapte bomen hebben en onderzoekt de mogelijkheden waarmee dat gerealiseerd kan worden, zoals zitbanken of een kunstwerk van het vrijkomende hout.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl