KBO-Brabant ondersteunt onderzoek naar invloed corona op rouwverwerking

BERNHEZE - In het door corona zwaar getroffen Brabant zijn de sterftecijfers in sommige gemeenten vele malen hoger dan normaal. Afscheid nemen van een dierbare is in de huidige situatie extra moeilijk. Dat geldt niet alleen als iemand overlijdt door het coronavirus, maar ook als mensen overlijden aan andere aandoeningen. Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland (PalZon) en Erasmus MC onderzoeken wat dit voor nabestaanden betekent. Gezien de impact van corona in onze provincie ondersteunt KBO-Brabant dit onderzoek. 

KBO-Brabant ontvangt aangrijpende signalen van mensen die niet goed afscheid hebben kunnen nemen van hun naaste. Bijvoorbeeld omdat bezoek niet of maar beperkt mogelijk was, omdat beschermende kleding contact in de laatste fase of tijdens de uitvaart bemoeilijkte of omdat bij de uitvaart maar een zeer beperkt aantal genodigden was toegestaan. Om te kunnen begrijpen wat dit betekent voor de rouwverwerking, is het belangrijk om na te gaan hoe mensen deze situatie ervaren en wat het met ze doet. Door nu vast te leggen wat er gebeurt kunnen we lessen trekken voor de toekomst. 

Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant: ‘Het is voor het verwerkingsproces van groot belang dat je in die laatste fase van het leven bij je geliefde kunt zijn. Dat je elkaar aan kunt raken, in de ogen kijken en troosten. Hoewel we er begrip voor hebben dat zelfs het laatste afscheid nu anders verloopt, vinden we het belangrijk dat onderzocht wordt wat dit voor de nabestaanden betekent. Als grote seniorenvereniging van 130.000 leden in Noord-Brabant, het epicentrum van het coronavirus, gebruiken we de infrastructuur van onze organisatie om de deelname van nabestaanden aan dit onderzoek zoveel mogelijk te stimuleren.’ 

Ook biedt KBO-Brabant nabestaanden de mogelijkheid om zich in hun (levens)vragen te laten bijstaan door speciaal daartoe opgeleide vrijwilligers. Mensen die zorgvuldig zijn geworven en na hun beroepsmatig leven als theoloog, docent, maatschappelijk werker, personeelsmanager, psychiatrisch verpleegkundige of klinisch psycholoog aanvullend zijn getraind in gesprekstechnieken en zingevingsvragen. Deze vrijwilligers zijn daarmee toegerust om met senioren in gesprek te gaan over vragen als: Heb ik het wel goed gedaan? Is dit alles? En vooral nu: Hoe geef ik het een plek dat ik geen afscheid van een dierbare heb kunnen nemen? Of: Doe ik er op mijn leeftijd nog wel toe? Vragen die mensen wellicht niet zo makkelijk met naasten willen of kunnen bespreken, omdat ze te gevoelig liggen of omdat deze naasten er niet (meer) zijn. Vragen die nu, door de crisis, helaas nog actueler en talrijker zijn dan voorheen. Leden en niet-leden kunnen voor deze kosteloze begeleiding contact opnemen met KBO-Brabant.

Nabestaanden die tijdens de coronacrisis een dierbare zijn verloren kunnen deelnemen aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen op de website www.kbo-brabant.nl Het invullen kost ongeveer 15 minuten.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl