Ruud van der Linde stopt als gemeenteraadslid in Bernheze.

Naar aanleiding van zware fysieke ongemakken heeft de heer Van der Linde een aantal weken geleden moeten besluiten om zijn restaurant op basis van persoonlijke omstandigheden te sluiten. Een ingrijpend en moeilijk besluit wat een groot effect heeft op zijn dagelijks leven. De consequenties van dit besluit op zijn persoonlijke levenssfeer zijn zo groot dat hij van mening is zijn raadslidmaatschap niet ten volle te kunnen uitoefenen. Door de ontstane omstandigheden heeft hij dan ook te kennen gegeven ook zijn raadslidmaatschap voor het CDA bij de gemeente Bernheze niet langer te kunnen uitoefenen.

Wij betreuren de ontstane situatie en het vertrek van een betrokken en actief fractielid en deskundig gemeenteraadslid. Wij respecteren uiteraard zijn persoonlijke keuze.

De plaats van de heer Van der Linde zal binnen de CDA fractie worden overgenomen door mw. Saskia van Dalen. Zij is vanaf 2006 actief voor het CDA Bernheze. Vanaf 2008 als burgerlid in de commissie Maatschappelijke zaken en vanaf 2010 in de commissie Bestuur en Strategie. Mw. Van Dalen is werkzaam als senior juridisch medewerker bij de rechtbank Arnhem, sector familie- en jeugd. Daarvoor was zij vijf jaar werkzaam als advocaat, eveneens in het familierecht.

Peter van Boekel
Fractievoorzitter CDA-Bernheze

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl