Bernheze ondertekent Convenant Fair Play Infra en Bouw

De gemeente Bernheze heeft het Convenant Fair Play Infra en Bouw van de Regieraad Bouw Brabant Zeeland ondertekend en ontvangt hiermee het Fair Play-certificaat.

Het convenant moet de samenwerking tussen overheid en marktpartijen verbeteren. Het moet een bijdrage leveren aan een meer harmonieuze samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector. Het convenant was al ondertekend door de Provincie Noord-Brabant, de 5 grote Brabantse gemeenten en Bouwend Nederland en Bernheze kan nu aan dit rijtje toegevoegd worden.

Elke ondertekenaar ontvangt het Fair Play-certificaat en een vermelding op de website.

Het convenant bevat afspraken en kaders die een werkwijze bevorderen waarmee conflicten in de toekomst kunnen worden voorkomen. Het biedt duidelijkheid over wat men van elkaar mag verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de realisatie en evaluatie ervan. Eerlijke kansen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie zijn als kernwaarden in dit convenant terug te vinden.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl