Rondje Bernheze

De agenda van Burgemeester en wethouders van Bernheze was afgelopen week weer vol. Een paar onderwerpen lichten wij voor u uit.

AGR

Uit de gegevens aanwending algemene gemeentelijk reserve (AGR) blijkt dat de sociale werkvoorziening IBN in 2012 een positief saldo heeft. De helft van de winst zal terugvloeien in de gemeentekas, waarvan extra diensten bij de IBN ingekocht worden. Voor de globaal 200 SW geïndiceerde mensen wordt door de Rijksoverheid per jaar € 27.000 aan subsidie toegekend. De komende vier jaren wordt dit, in het kader van de bezuinigingen, teruggebracht naar € 22.000. Dat heeft voor Bernheze € 1.000.000 minder subsidie als gevolg.

WMO
De normtijden ‘Hulp bij het Huishouden’ zullen in de loop van 2013 gaan wijzigen. In 2012 is opdracht gegeven om in de individuele WMO-voorzieningen te bezuinigen. De bezuinigingen zullen doorgevoerd worden bij de voorziening Hulp bij Huishouden. Het doel blijft zelfstandig te blijven leven in een schoon huis. Ook de mogelijkheid voor zorg op maat blijft bestaan. De nieuwe normtijden gelden voor nieuwe aanvragen en bij her-indicering op of na 1 februari 2013.

Omgevingsdienst Brabant

Vanuit de Rijksoverheid is bepaald dat milieutaken in een regionale ‘Omgevingsdienst Brabant’ moeten worden neergelegd. Noord Brabant is hierbij ingedeeld in Brabant MW, Brabant N en Brabant Z. De dienst waar Bernheze onder valt krijgt vestigingen in Cuijk en ’s-Hertogenbosch. Ook taken van justitie (milieu) vallen hieronder. Voordelen zijn: Meer specialisatie, bij afwezigheid sneller vervanging, integrale aanpak.

Last tot dwangsom

De gemeente Bernheze legt aan vijf agrarische bedrijven een dwangsom op, omdat ze nog altijd geen erfbeplanting hebben aangebracht. De bedrijven zijn daartoe verplicht, omdat hun bouwblok is uitgebreid. Van de negentien ondernemers die hun bedrijf hadden uitgebreid hebben intussen veertien bedrijven gevolg gegeven aan het verzoek tot aanplant c.q. hebben er afspraken over gemaakt.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl