Rondje Bernheze

De agenda van Burgemeester en wethouders van Bernheze gaf weer voldoende aanleiding tot discussie. Een paar onderwerpen lichten wij voor u uit.

Bernheze zelfstandig

Burgemeester en wethouders van Bernheze zetten in op een zelfstandige positie en intensief samenwerken met Oss en Uden/Veghel. Door een intensieve samenwerking kan Bernheze voldoen aan de landelijke ontwikkelingsnorm van 100.000 inwoners. Samenwerking zal gezocht worden in o.a. de beleidsvoering en beleidsvelden. Op 4 april 2013 vindt een door de provincie georganiseerde dialoogconferentie over de ontwikkelingen in de regio plaats.

Glasvezel
De gemeente Bernheze heeft een intentieovereenkomst getekend met Reggefiber uit Rijssen. Momenteel wordt gewerkt aan een inzichtelijk kostenplaatje voor dit totaalproject. De gemeente gaat uit van een netwerk wat niet alleen voor de kernen, maar ook voor het buitengebied en op bedrijventerreinen beschikbaar is. Het glasvezelnetwerk zal dan vrij toegankelijk zijn voor iedereen, met een eigen keuze voor abonnement. De planning is om eind 2013 de vraagbundeling te inventariseren.

Ontwerp N279

In 2012 heeft Bernheze aangegeven niet akkoord te gaan met een snelheidslimiet van 100 km/uur voor de verbrede N279. Hierop is een snelheidsbeperking vastgesteld van 80 km/uur. Bovendien is overeengekomen om eventueel geluidsoverlast te beperken door gebruik van een dubbel ZOAB wegdek. Toch blijft er nog een belangrijk punt over. De natuurcompensatie die door de provincie is voorgesteld, is onvoldoende. Er is een reactie gestuurd aan de provinciale overheid waarin afdoende natuurcompensatie in het gebied zelf wordt vereist.

Heesch-West duurzaam inrichten

Progressief Bernheze kopt in haar publicaties het verzoek aan het college om zonnepanelen te leggen op Heesch-West. Het College heeft inderdaad een extern adviesbureau verzocht om adviezen uit te brengen hoe Heesch-West duurzaam in te richten. Hierbij zou een van de mogelijkheden zijn het leggen van zonnepanelen. De uitkomsten van het advies zijn echter nog niet bekend.

Watersamenwerking

In 2011 hebben 8 gemeenten waaronder Bernheze samen met het waterschap besloten om de uitvoering van het waterbeheer doelmatiger te maken door intensiever samen te werken. Je kunt daarbij denken aan gezamenlijk onderhoud aan gemalen (in Bernheze liggen zo'n 750 mini-gemalen) gezamenlijk reinigen en inspecteren van riolen, uitvoering van preventief onderhoud, etc. Door deze samenwerking zal de belastingdruk voor burgers in de toekomst positief beïnvloed worden.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl