Progressief Bernheze: Maatschappelijk belang eerst

Cent van den Berg, fractievoorzitter 

Kaderstellen, controleren en het vertegenwoordigen van de inwoners, de bedrijven, de natuur en het landschap. Dit zijn de hoofdtaken van de gemeenteraad. Daarbij hoort het maatschappelijke belang boven het individuele belang te  staan en is het effect op de lange termijn belangrijker dan het effect op de korte termijn. Iedereen kan lid van de gemeenteraad zijn. Je neemt de hiervoor genoemde uitgangspunten in het vizier en je komt heel ver. 

Proces
Elk onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen begint met beeldvorming. Waar gaat het over? Waarom staat het op de agenda? Wat zijn de effecten van het voorstel, de voordelen en de nadelen? Wat zijn de kaders, waar moet de gemeenteraad rekening mee houden? De wethouders zijn verantwoordelijk om de gemeenteraad van de goede informatie te voorzien. Goede informatie is volledig en betrouwbaar. Niet alleen de argumenten voor maar ook de kanttekeningen tegen een voorstel moeten op tafel liggen. Indien nodig kunnen gemeenteraadsleden op locatie gaan kijken en argumenten aanhoren van voor- en tegenstanders. Ook het inschakelen van deskundigen is mogelijk. Zorgvuldige besluitvorming vraagt keuzes en tijd. 

Plezier
Bij Progressief Bernheze vinden wij het elke keer een uitdaging om na de beeldvorming, het interne overleg, de goede argumenten te vinden voor een standpunt. Onafhankelijk en integer neemt de fractie een gemotiveerd besluit. Progressief Bernheze zet het maatschappelijke belang altijd voorop. Toch gaat de discussie in de gemeenteraad niet altijd over dat maatschappelijk belang. Dat wil Progressief Bernheze graag anders zien.

 

Meedoen? reactie@progressiefbernheze.nl

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl