Wilt u gebruik maken van de regeling Bijzondere bijstand voor schoolkosten? 

BERNHEZE - Dan kunt u een aanvraag indienen voor 1 november 2017. Ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs moeten vaak hoge schoolkosten maken, bijvoorbeeld voor boeken, schooltas, schoolreisje, reiskosten, ouderbijdrage, sportkleding en lesgeld.
Moet u rondkomen van een minimuminkomen, dan kan dat een probleem zijn. Daarom kunt u in aanmerking komen voor een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Bernheze. De gemeente Meierijstad voert de regeling Bijzondere bijstand voor Bernheze uit.

Wat kunt u krijgen?
De bijdrage in het schooljaar 2017/2018 is €187,- per kind van 4 tot 18 jaar in het basis en/of voortgezet onderwijs. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de inkomensgrens (120% van de bijstandsnormen, €1.606,-). Uw vermogen mag niet groter zijn dan €11.880,-. Op www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand kunt u meer informatie vinden.

Aanvragen
Ga hiervoor naar www.meierijstad/bijzonderebijstand en dan naar het programma Bereken uw recht (digitaal aanvragen) of download het aanvraagformulier bijzondere bijstand.

Als u een vergoeding hebt gehad in het schooljaar 2016/2017 of een uitkering Participatiewet van de gemeente ontvangt, dan heeft u automatisch een aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar gekregen.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl