Klachten over medewerkers of bestuur in 2016

BERNHEZE - De gemeente Bernheze wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het gedrag van een medewerker, bestuurder of bestuursorgaan. We hebben daarvoor een klachtenregeling.

In 2016 ontvingen we 24 klachten. Uit onderzoek blijkt dat hiervan 9 klachten (38%) gegrond zijn.

Aard van de klachten
De meeste klachten gaan over de manier waarop de klager te woord is gestaan en over de hulpvaardigheid van medewerkers  Daarnaast hebben we 6 klachten ontvangen over informatieverstrekking, 2 klachten over transparantie, 3 klachten over voortvarendheid, 2 klachten over professionaliteit en een klacht over onpartijdigheid. 38% Van de klachten is gegrond (9 van de 24 klachten). Deze gaan over bejegening (4), voortvarendheid (3) informatieverstrekking (1) en professionaliteit (1).

Wat is er met de ontvangen klachten gebeurd?
De meerderheid van de klachten is binnen een week afgehandeld. Een snel persoonlijk contact met de klager, waarbij we uitleg geven over handelwijze, procedure of beleid en excuses voor niet adequaat handelen, zorgt ervoor dat de meeste klachten naar tevredenheid van de klagers zijn opgelost.

De Nationale ombudsman
Als een klager het niet eens is met de zienswijze van de gemeente of met de manier waarop de klacht is behandeld, kan de klager de klacht binnen een jaar voorleggen aan de Nationale om-budsman. In 2016 heeft de Nationale ombudsman geen klachten uit Bernheze in onderzoek genomen. 

Verbeteren van de dienstverlening
Bij elke klacht kijken we wat we kunnen leren en vragen we ons af of we iets kunnen verbeteren aan onze werkwijze, ons gedrag en de procedure om nieuwe klachten te voorkomen.

Actualisatie klachtenprocedure
De klachtenprocedure dateert uit 2008. In het 2e halfjaar 2017 onderzoeken we of het klachten-proces nog beter, sneller of praktischer kan worden ingericht. We willen hierin ook ervaringen van inwoners (recente klagers) meenemen.

Meer informatie over klachtenbehandeling 2016 kunt u vinden in het jaarverslag (PDF, 376.8 kB).

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl