Coalitieonderhandelingen Bernheze

BERNHEZE - De onderhandelingsteams van Lokaal, SP en CDA zijn het zaterdag 12 mei inhoudelijk eens geworden over het te voeren beleid de komende jaren. Na de opiniërende bespreking met de gehele gemeenteraad op 7 mei hebben partijen op een aantal punten het coalitieakkoord aangescherpt en aangevuld.

Over enkele onderwerpen willen de coalitiepartijen op korte termijn met de gehele gemeenteraad verdere afspraken maken. Met name over de participatie van burgers en maatschappelijke organisaties en de investeringsagenda voor de komende jaren willen de coalitiepartijen in breder verband werkafspraken maken.

Het coalitie akkoord zal op 24 mei worden aangeboden aan de gemeenteraad. Tevens zullen dan de wethouders en (aanvullend) raadsleden worden beëdigd. Als wethouders worden voorgedragen Peter van Boekel (CDA) die de portefeuille ruimte, wonen en recreatie voor zijn rekening neemt, Rien Wijdeven (Lokaal), Economische ontwikkeling, duurzaamheid en mobiliteit en Rein van Moorselaar (SP) die met name maatschappelijke ontwikkeling in brede zin als portefeuillehouder gaat bemensen.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl