Wordt het twijfelend slenteren of stevig doorlopen?

Over de Maashorst is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. Over geld, over zeggenschap en over de Wisent. Er is veel geld vrijgemaakt voor planontwikkeling, voor natuurontwikkeling, voor natuuruitbreiding en voor het ontwikkelen van een visie.

Spilfiguur Geert Versteijlen, die voorzitter was van de stichting ‘Maashorst in uitvoering’ is nu plotseling uit onvrede opgestapt.

Reden blijkt te zijn dat de gemeenten niet kunnen loslaten. Dat de wethouders aan de touwtjes willen blijven trekken, terwijl dat meestal ernstig vertragend werkt, want bij de gemeente gaat, weet ik ondertussen uit ervaring, niets echt snel. Er wordt veel nog eens overdacht, besproken, van een andere kant bekeken, doorgerekend en ga zo maar door.

Niks mis met zorgvuldigheid natuurlijk, maar zoals laatst al in de commissie Maatschappelijke zaken is besproken: er is een tijd van vergaderen, van een doordachte visie ontwikkelen, van zorgvuldig voorbereiden, iedere betrokkene om de tafel vragen, van overdenken en doorrekenen. En dan komt de tijd van uitvoeren, van, vanuit de ontwikkelende visie, duidelijk maken wat wel mag en wat niet, van mensen verantwoordelijk maken voor een proces en durven loslaten.

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen, durft de verantwoordelijkheid los te laten en staat achter de één-loketgedachte voor de Maashorst. En hoewel slenteren heerlijk kan zijn, kiezen wij hier voor stevig doorlopen. 

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl