Haagse ingewikkeldheid

Wie vrijdag iets heeft meegekregen van de wekelijkse persconferentie van de minister-president, moet het zijn opgevallen dat bij de belangrijkste thema’s van de afgelopen twee weken, hij alleen maar het woord “ingewikkeld” gebruikte.

Ik heb het over het klimaatakkoord waar Dijkhof in mijn ogen zinnige dingen zei (je kunt een advies van de klimaattafels met 600 aanbevelingen niet zonder de consequenties voor inwoners en bedrijven te kennen, overnemen) en het kinderpardon waar het CDA terugkwam op afspraken in het regeerakkoord.

Rutte wilde over beide dossiers niet meer zeggen dan dat het uiterst ingewikkeld was: zelfs complex ingewikkeld hoorde ik hem een keer zeggen: dubbel ingewikkeld dus. Het bovenstaande wilde ik als bruggetje gebruiken voor de aandacht die Lokaal in november vorig jaar onder andere bij de algemene beschouwingen bij de begrotingsbehandeling 2019 voor het klimaat en een duurzame energieagenda, heeft gevraagd.

We kennen in Bernheze een energieagenda 2017-2020.

Concrete activiteiten zijn het o.a. het opwekken van zonne-energie op daken, en met de “ondernemer aan tafel” gericht op energiebesparing. Unaniem heeft de raad eind vorig jaar een motie ondertekend waarin het college wordt gevraagd om een lange termijnplanning/uitvoeringsagenda op te stellen op welke manier de ambitie om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn, kan worden gehaald.

Gelet op de grootste prioriteit die het onderwerp dient te hebben kan hierop niet langer worden gewacht. 

Jan Bouwman, fractievoorzitter Lokaal

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl