Spreek Nederlands met mij

Vanuit de VVD hebben we vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethoudersover het aantal inwoners, dat bijstand ontvangt, maar tegelijkertijd de Nederlandse taal onvoldoende machtig is.

Deze vragen passen in de discussie die landelijk speelt. Volgens het kabinet negeren gemeenten massaal de verplichte taaleis/taaltoets en verlagen zij geen uitkeringen wanneer een bijstandsgerechtigde de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Vanuit de Participatiewet zijn gemeenten hier echter wel toe verplicht.

De VVD is van mening dat nieuwkomers zo goed mogelijk dienen te participeren in de maatschappij en dat is niet mogelijk zonder dat zij de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn. En participeren en integreren in onze maatschappij is toch wat we moeten willen met zijn allen. Wij willen mensen niet weg duwen of korten op de bijstand. Mensen moeten juist graag in Nederland willen wonen en deel uit willen maken van onze gemeenschap. De VVD vindt het dan ook logisch dat er opgetreden wordt, indien er sprake is van onwil aan de kant van de nieuwkomer.

Natuurlijk moet er ruimte zijn voor uitzonderingen, maar als de uitzondering regel wordt dan is het einde zoek. Gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en verdraagzaamheid werken immers 2 kanten op.

Reageren kan via info@vvdbernheze.nl

Remco van den Akker
Burgerlid Commissie Bestuur en Strategie
VVD-Bernheze

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl