SP: Vorstenbosch, bouwen, geiten en gezondheid

Op 31 januari 2019 vergaderde de gemeenteraad over het plan Bergakkers-3 te Vorstenbosch. Het ging om de bouw van 56 woningen. Hard nodig om de leefbaarheid van de kern Vorstenbosch te versterken. Twee politiek partijen waren tegen het plan. De SP niet. Die stemde voor. Uiteraard heeft de SP oog voor de volksgezondheid. Er staat immers een geitenhouderij binnen 2 kilometer van het plangebied. Omdat er nog nader gezondheidsonderzoek gedaan wordt, wilde de SP op zeker spelen. 

Motie Bergakkers-3
Mocht uit het aanvullende gezondheidsonderzoek blijken dat er toch risico’s zijn voor de gezondheid, dan volgt gelijk actie. De SP heeft daartoe een motie ingediend. Een motie is een duidelijke opdracht aan het college van burgemeester en wethouders. De tekst luidde: “Indien uit onderzoek blijkt dat er aantoonbaar sprake is van onaanvaardbare gezondheidsrisico’s voor het woonklimaat binnen een straal van 2 kilometer rondom geitenhouderijen, het college in overleg zal treden met de hogere overheden (provinciaal en/of landelijk), zo mogelijk in samenspraak met deze ondernemers, hoe dit risico tot een aanvaardbaar niveau kan worden gebracht”. Zo kan er verantwoord gebouwd worden in Vorstenbosch. Dat is altijd de insteek van de SP. Verantwoording nemen voor besluiten, goed afwegen van belangen. De ruimte in ons land is nu eenmaal erg beperkt. Rekening houden met elkaar is onvermijdelijk. Met Bergakkers-3 ligt er een mooie toekomst voor Vorstenbosch. Er komen woningen bij. Leefbaarheid gaat vooruit. De school houdt voldoende kinderen, de dagwinkel voldoende klanten. Dat is mooi. 

Cor van Erp
SP Ruimtelijke Zaken

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl