CDA: Samen bouwen aan een mooi Vorstenbosch

Huizen bouwen, dat is een belangrijke oplossing om de woningnood te verlagen, jongeren meer kansen te geven om in Bernheze te blijven wonen, en om de kernen leefbaar te houden. Wonen in een gezonde en veilige omgeving moet vanzelfsprekend zijn.

Het RIVM komt na onderzoeken tot de conclusie dat er binnen een straal van 2 km van een geitenhouderij een verhoogd risico is op longontsteking, de exacte oorzaak daarvan moet in een vervolgonderzoek nog worden uitgezocht. Bergakkers in Vorstenbosch is een nieuwbouwplan dat met deze gegevens te maken heeft. Moeten we daar nu dan niet gaan bouwen, of moeten we voorzorgsmaatregelen nemen? Maar we weten nog niet welke? Bergakkers staat niet op zichzelf, de rest van Vorstenbosch valt ook binnen deze straal, net zoals Loosbroek en Heeswijk-Dinther.

Het CDA is van mening dat we om de eerder genoemde reden moeten blijven bouwen. Vinden we gezondheid dan niet belangrijk? Natuurlijk wel. Gezondheid is het belangrijkste dat we iedereen wensen.

Wij willen daarom vinger aan de pols en als blijkt dat er maatregelen nodig zijn bij onaanvaardbare gezondheidsrisico’s, dan zullen we samen met provinciale en landelijke overheden maatregelen moeten treffen, om in overleg met ondernemers naar een goede oplossing voor iedereen te komen. Weloverwogen hebben wij dus ingestemd met de vaststelling van het bestemmingsplan Bergakkers 3. Samen bouwen we aan Vorstenbosch! 

CDA: Altijd in de buurt!
Edwin Daandels
Erik van der Wijst
raadsleden CDA Bernheze

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl