Overlast van ratten

BERNHEZE - De laatste tijd is vaak in het nieuws dat overlast van ratten in woonwijken toeneemt. Ook de gemeente Bernheze krijgt meer meldingen van rattenoverlast. U leest hier hoe dat komt, wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen om overlast terug te dringen. 

Hoe komt de toename van overlast?
Sinds 2014 is het verboden om rattengif te gebruiken in de openbare ruimte. Dat verbod is ingesteld omdat roofvogels stierven door het eten van vergiftigde ratten. Ratten gaan namelijk niet direct dood door het gif, ze worden trager en zijn daarom een gemakkelijke prooi voor roofvogels. Een alternatief om ratten te vangen, zijn klemmen in lokdozen of lokkooien. Beide middelen zijn echter niet zo effectief als gif. Een andere oorzaak is dat ratten alles eten en gemakkelijk voedsel kunnen vinden dat mensen buiten achterlaten. Denk bijvoorbeeld aan brood of vetbollen voor vogels. Of een composthoop met voedselresten. 

Hoe brengt een rat ziektes over?
Onderzoek in Nederland wijst uit dat ongeveer 30% van de ratten besmet zijn met een bacterie of virus dat voor mensen schadelijk is. Mensen kunnen deze ziektes krijgen als ze gebeten worden door een rat of door te zwemmen in water waar ratten hun urine laten lopen. Het is dus belangrijk om niet te zwemmen in open water als er ratten in de buurt zitten. Gelukkig komt het bijna nooit voor dat mensen gebeten worden door een rat. 

Wat kunt u doen bij rattenoverlast?
Is er in uw buurt overlast van ratten, dan kunt u een melding doen bij de gemeente. Schroom niet om een melding te maken. Rattenoverlast komt overal voor. Het betekent niet dat het ergens vies is, zoals veel mensen denken. Ratten zoeken overal naar voedsel.

In een buurt waar rattenoverlast is, is de medewerking van alle bewoners heel belangrijk. U moet bijvoorbeeld geen voedsel buiten laten liggen. Want dan lukt het niet om de ratten in de klemmen te lokken. Op www.bernheze.org (zoekterm: ratten) vindt u tips hoe u overlast van ratten kunt beperken. 

Wat doet de gemeente met een melding?
Meldingen die bij de gemeente binnen komen worden geregistreerd en beoordeeld. De gemeente neemt in bijna alle gevallen contact op met de melder om samen te kijken hoe de overlast opgelost kan worden. De gemeente geeft tips wat de bewoner anders kan doen in zijn tuin om de overlast te verminderen. We kijken ook of het onderhoud van begroeiing aan bijvoorbeeld slootkanten op orde is in de directe omgeving van de overlast. Dit zijn namelijk goede schuilplekken voor ratten. Voor zover mogelijk is, zorgt de gemeente dat het onderhoud opgepakt wordt. Op plekken waar veel overlast is, plaatst de gemeenten rattenkisten met klemmen.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl