SP: Heesch-west en alternatieven

Het bedrijventerrein Heesch-west (toen nog Waalboss) is in 2003 definitief geworden. Al een hele poos geleden dus. Vier gemeenten zouden zo samen het geld gaan terugverdienen dat gestoken werd in de vervroegde aanleg van de A-59. Er was hier sprake van een zogenaamde voorfinanciering. De weg zou zo vele jaren eerder klaar zijn. De weg ligt er reeds lang. Het geld komt nooit meer terug. De vier gemeenten zijn er drie geworden. De plannen zijn reeds vele malen bijgesteld. 

Alternatieven en Heesch-west
In februari 2014 stemden de gemeenteraden van Oss, Den Bosch en Bernheze in met de GR (gezamenlijke regeling) voor aanleg van Heesch-west. De zeggenschap kwam te liggen bij de stuurgroep van het bedrijventerrein Heesch-west. De SP Bernheze zag daar toen niets in. Zeggenschap uit handen geven, was in dit dossier niet handig leek de SP. Daarom een stem tegen de gezamenlijke regeling. Nu is de invloed van de individuele gemeenten gering. Zeker voor Bernheze met een aandeel van 12% in de kosten. De vooraf genomen verliezen bedragen overigens al bijna € 44.300.000,-! Doordat de plannen steeds veranderden onder invloed van de tijd, is het steeds onrustig gebleven bij omwonenden. Logisch. Zeker toen het fenomeen ZGL (zeer grootschalige logistiek) om de hoek kwam kijken. In de volksmond noemen we dat “blokkendozen”. Die hebben we al heel veel in ons land. Is het niet een keer genoeg? Tijd om eens naar alternatieven te kijken? Dat is op zich prima. Maar er zullen wel rekenmodellen bij geleverd moeten, De verliezen mogen niet nog hoger oplopen. Voor Oss en Den Bosch (samen 88% kostendrager) is dat niet bespreekbaar, vrezen wij als SP Bernheze. 

Cor van Erp
SP Bernheze

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl