D66: CPO-Projecten in Bernheze

Iedere inwoner van deze gemeente kan inzage hebben in de actuele structuurplannen van de gemeente Bernheze. Woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars kunnen bouwopdrachten verwerven of daarvoor plannen indienen bestemd voor bouwlokaties met een bouwbestemming in het gemeentelijk structuurplan. Voor elk bouwplan stelt de gemeente haar voorwaarden. Particulieren kunnen bouwplannen indienen in b.v. projecten in het kader van Ruimte voor Ruimte. Ook op lokale bouwpercelen binnen grotere bouwprojecten kan individueel gebouwd worden. 

De laatste jaren zijn ook verschillende bouwprojecten gerealiseerd (vaak kleinschalige projecten van 10-12 woningen) binnen een CPO verband.

CPO is de afkorting van Collectief, Particulier, Ondernemerschap. Een CPO is een collectief van personen/particulieren die in gezamenlijkheid voor zichzelf een huis willen bouwen. Zij vormen een stichting of vereniging waarvoor in een notariële akte statuten worden vastgelegd. Indien een geschikte bouwlokatie binnen het gemeentelijk structuurplan gevonden wordt met een bouwbestemming neemt de CPO stichting initiatieven voor een (kleinschalig) bouwproject en dient daarvoor een bouwaanvraag in bij de gemeente. De gewenste bouwlokatie kan in principe grondbezit zijn van de gemeente als ook van een particuliere eigenaar. Een van de voorwaarden is dat de uitvoering van het bouwproject onder deskundige leiding plaatsvindt.

Voordelen voor het bouwen in een CPO verband zijn: 1 architect, 1 notaris, 1 aannemer, gezamenlijke inkoop van materialen ( b.v. Keukens, zonnepanelen, verwarmingsapparatuur, etc., etc,. 

In de gemeente Bernheze zijn de laatste jaren al diverse CPO projecten gerealiseerd. Vooral medioren, senioren, maar ook starters passen in de doelgroep voor een CPO-project. D66 is grote voorstander van deze vorm van particuliere woningbouw. 

Ton Linders
D66 Bernheze

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl