Accommodatieplan Nistelrode

Accommodatieplan Nistelrode

In juli van dit jaar heeft het college aan de Coresta Group opdracht gegeven tot het houden van een accommodatieonderzoek in Nistelrode. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn bekend. In december zal het volledige rapport aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De Coresta Group is gevraagd een inventarisatie te maken van de problemen en behoeften op accommodatiehuisvestingsgebied van verenigingen in Nistelrode. Er is inmiddels geïnventariseerd welke ruimten in gebruik zijn (soort ruimte, grootte, bijbehorende faciliteiten) en wat partijen als een tekort ervaren of wat partijen aan ruimten zouden willen aanbieden. De inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van een uitgebreide vragenlijst.

Na de inventarisatie van vraag en aanbod heeft de Coresta Group een knelpuntenanalyse opgesteld. Het rapport waarin inventarisatie en knelpuntenanalyse zijn opgenomen kunt u hieronder downloaden.

Op dit moment zijn wij samen met de Coresta Group bezig om de verschillende oplossingsvarianten voor de geïnventariseerde knelpunten in kaart te brengen. De oplossingsvarianten worden vervolgens door de Coresta Group voorzien van een financieel beslissingsmodel. De volledige rapportage zal, met een advies van ons college, worden aangeboden aan de commissie Maatschappelijke Zaken van 4 december en de raadsvergadering van 20 december a.s..

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de huidige rapportage dan kunt u dit aan ons doorgeven. Wij verzoeken u dit uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, te doen ter attentie van de heer H. Antonise, h.antonise@bernheze.org
Rapport Accommodatieplan Nistelrode[1].pdf (498.12 KB)

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl