Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Bernheze ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt de ter inzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Bernheze.Voor de vier bedrijventerreinen binnen de gemeente is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het gaat om de terreinen Kleinwijk Nistelrode, Cereslaan en De Beemd Heesch en Retsel Heeswijk-Dinther. Het bestemmingsplan biedt een nieuw juridisch kader voor bestaande bedrijven en omvat geen grote nieuwe ontwikkelingen. De regeling voor bedrijfswoningen is veranderd, het bouwen van nieuwe bedrijfswoningen is niet meer toegestaan.

Inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 21 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De plannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPBedrijventerrein-ow02).

Reageren: Gedurende de termijn van inzage kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Indien u uw zienswijze mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met de heer T. Donkers van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl