Bernheze aan de slag met strategische positiebepaling

Bernheze is klaar voor de toekomst en zet vanuit een zelfstandige positie in op het intensiveren van de samenwerking binnen de As50-regio. De gemeente Bernheze heeft in 2011 een toekomstvisie opgesteld ‘Toekomstvisie 2020: De toekomst maken we zelf’. Deze visie is nog steeds leidend, maar Bernheze realiseert zich dat er veel verandert, zowel landelijk als regionaal, en ze daarop moet inspelen. Gemeenten krijgen steeds meer complexe taken en schaalvergroting is aan de orde van de dag.

Om de verantwoordelijkheid naar de inwoners en de regio waar te kunnen maken is samenwerking erg belangrijk. Niet alleen met andere gemeenten, maar ook met maatschappelijke partners zodat initiatieven van onderop een plek krijgen. Bernheze vervult in de regio een cruciale rol: met Bernheze ontstaat in twee richtingen (Oss en Uden/Veghel) een verzorgingsgebied van minimaal 100.000 inwoners. Deze positie maakt Bernheze tot een ideale partner voor het realiseren van een groter verzorgingsgebied en biedt Bernheze de mogelijkheid in te zetten op schaalvergroting met behoud van zelfstandigheid.

Deze nadrukkelijke oriëntatie op samenwerking vraagt om een soepele bestuurlijke houding van zowel Bernheze als andere betrokkenen. In de toekomst blijven natuurlijke grenzen en de oriëntatie van inwoners leidend. Gezien de recente ontwikkelingen in Maasdonk, kunnen eventuele initiatieven vanuit de gemeenschap Vinkel om te komen tot gesprekken over een gemeenschappelijke bestuurlijke toekomst, rekenen op een welwillende grondhouding vanuit Bernheze.

De gemeenteraad praat op 14 maart 2013 over deze strategische positiebepaling.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl