Nieuws - Gemeente Bernheze

Uw vereniging in de gemeentegids?

De uitgeverij van de gemeentegids, Akse Media, begint binnenkort met het actualiseren van de adresgegevens van de verenigingen die in de gids staan. A... Lees verder

Informatieavond herinrichting Schoonstraat Heesch

Op woensdag 14 augustus om 19.30 uur wordt een informatieavond gehouden in Cultureel Centrum de Pas waar aannemer Langenhuizen Aanneming uit Loosbroek... Lees verder

Nog 2 kavels vrij in CPO-project Cuneraschool in Heeswijk-Dinther

Ook altijd gedroomd van het bouwen van je eigen woning? De gemeente Bernheze geeft jou als starter op de woningmarkt deze kans. Op de woningbouwlocati... Lees verder

Werkzaamheden Cereslaan Heesch

Afgelopen maandag zijn de voorbereidingen gestart voor het project Cereslaan. De werkzaamheden: ter plaatse van de op- en afritten van de rijksweg A59... Lees verder

Bijzondere bijstand voor schoolkosten; aanvragen bij Optimisd tot 1 november 2013

Ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar moeten over het algemeen hoge kosten maken, bijvoorbeeld voor boeken/leermiddelen, s... Lees verder

Informatie over verbreding N279 Noord

De provinciale nieuwsbrief N279 Noord is digitaal. Op de website van de N279 Noord www.brabant.nl/n279 kunt u de nieuwsbrief lezen en/of downloaden.... Lees verder

Plastic verpakkingsafval: scheid het goed

De gemeente Bernheze voert een actief afvalscheidingsbeleid. Een aantal jaren geleden is het gescheiden ophalen van plastic verpakkingsafval met succe... Lees verder

CPO woningen Hoogstraat Heesch

Het CPO project aan de Hoogstraat in Heesch telt 14 kavels. Voor 12 van de 14 kavels was al woonbestemming. Voor kavels 13 en 14 moet het bestemmingsp... Lees verder

Rondje Bernheze

Net voor het zomerreces werd door de aanwezige wethouders tijd genomen om in vogelvlucht de lopende kwesties te bespreken met de aanwezige pers. De on... Lees verder

Rondje Bernheze

Net voor het zomerreces werd door de aanwezige wethouders tijd genomen om in vogelvlucht de lopende kwesties te bespreken met de aanwezige pers. De on... Lees verder

Geld voor mensen met een laag inkomen, maak er gebruik van!

Optimisd heeft verschillende mogelijkheden om mensen met weinig geld financieel te ondersteunen. Met wat extra ondersteuning kunt u voor uw kinderen m... Lees verder

De kwetsbare fietser, dode hoek actie

De fietser beseft vaak zelf niet hoe kwetsbaar hij is in het verkeer. Vrachtwagenchauffeurs, maar ook chauffeurs van trekkers, kunnen vanuit hun zitpl... Lees verder

Pilot methodiek van de Kanteling in WMO-loket Bernheze

De methodiek omvat een gewijzigd beleid t.a.v. de hulpvraag, waarbij wordt gekeken naar wat de hulpvrager zelf nog kan doen, wat buurt en familie kan... Lees verder

Bomenkap Willebrordstraat Heeswijk-Dinther

De Willibrordstraat heeft voetpaden die niet meer begaanbaar waren door de bomen. De bomen zijn inmiddels gekapt m.u.v. de prunusbomen. De buurt heeft... Lees verder

Uitwerking landelijk verpakkingsakkoord

Bernheze gaat deelnemen aan een pilot drankenkartons. Vorig jaar is een akkoord hierover gesloten tussen B&W en industrie met het doel een einde te ma... Lees verder

Blijf – Slank – Vakantie - Tips

Tijdens de vakantieperiode gaan we ontstressen en genieten van de leuke dingen in het leven. Luieren aan het strand en lekker eten in restaurants. En... Lees verder

Aanpak Wateroverlast Heeswijk-Dinther Noord

Begin 2012 hebben de bewoners van Heeswijk-Dinther Noord m.n. Zijlstraat en omgeving nogal wat wateroverlast gehad. Naar aanleiding van een inventaris... Lees verder

Burgernet, ook in Bernheze

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wo... Lees verder

Gemeente werkt op afspraak voor nieuwe reisdocumenten

Voor alle zaken waarmee wij u van dienst kunnen zijn, moet u vooraf een afspraak maken. Dat geldt ook voor het inzien van documenten. Met de komende z... Lees verder

Aanbieding van de maand: Koffie voor Fijnproevers

Wereldwinkel Heeswijk-Dinther heeft haar assortiment uitgebreid met Koffie voor Fijnproevers. Er zijn drie varianten: Proef Afrika, Proef Zuid-Amerika... Lees verder

Rondje Bernheze

De agenda van het College van Burgemeester en Wethouders was ook deze weken weer gevuld met onderwerpen die varieerden van groot naar klein. We willen... Lees verder

Copyright © DeMooiKrant.nl