Nieuws - Gemeente Bernheze

Het heerlijk avondje is gekomen

De decembermaand is begonnen. Buiten wordt het kouder en de bomen worden kaler. Binnen is het gezellig en warm. Families komen samen om Sinterklaas te... Lees verder

SP: Goed speurwerk levert inwoners voordeel op

Sinds 2015 bestond er een overeenkomst tussen verzekeraars en de VNG. Hierbij ontvingen alle gemeenten een bedrag van € 0,64 per inwoner. Dit als afko... Lees verder

Bedankt!

Door Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze  Ik ga verhuizen naar ‘’de grote stad’’ en daarmee verlies ik het recht om burgerraadslid te zijn... Lees verder

Avondje participeren in Loosbroek

Het afgelopen halfjaar hebben een aantal Bernhezer politici zo vaak de woorden “participatie” en “participeren” de raadszaal in geslingerd dat ik dach... Lees verder

Met dank aan de kerncommissie

De gemeente Bernheze vindt het belangrijk om te weten wat er leeft onder de bevolking. De kerncommissie, de dorpsraad van Loosbroek, liet afgelopen do... Lees verder

Samen doen....

Ik weet nog hoe onze burgermoeder in The Day Before in Heeswijk-Dinther afgelopen jaar ons op een romantische en komische manier de verkiezingsprogram... Lees verder

Thuis heb ik nog een ansichtkaart …..

waarop een kerk een kar met paard een slagerij J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets … Ja, Wim Sonneveld wist het in 1974 mooi te verwoo... Lees verder

CDA: plan de campagne 2019

De begroting voor 2019 en het bestuursprogramma 2018 – 2022 zijn, unaniem, vastgesteld. We sluiten 2018 naar verwachting af met een kleine min op de b... Lees verder

Van elektromobiel tot duurzaamheidsambitie

De wellicht belangrijkste periode van het politieke jaar hebben we inmiddels achter de rug. De algemene beschouwingen zitten er weer op, het bestuursp... Lees verder

SP: Waar maken we ons zorgen over?

De begroting 2019 voor Bernheze is in orde. Alle kosten kunnen betaald worden. Het serviceniveau blijft onverminderd hoog. Maar, waar dienen we ons zo... Lees verder

Progressief Bernheze: Minder, het nieuwe meer

Op deze pagina lees je wekelijks bijdragen of beschouwingen van leden van de zeven fracties in de gemeenteraad. Coalitiepartijen vertellen met enige t... Lees verder

Steuntje in de rug voor woning in eigen dorp

Het is voor de jongeren moeilijk om een betaalbare woning te kopen in hun eigen dorp. Vandaar dat Politieke Partij Blanco met het voorstel kwam om de... Lees verder

Tweede bewonersavond Traverse Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Wellicht heeft u al wat meer via de media of via uw buurtgenoten vernomen over de herinrichting van de Traverse (Hoofdstraat, st. S... Lees verder

Meld jeugdsportkampioenen 2018 aan voor de huldiging

BERNHEZE - Op zondag 27 januari 2019 huldigen wij de Bernhezer sportkampioenen jeugd 2018 in Uitgaanscentrum Lunenburg in Loosbroek vanaf 14.30 uur. T... Lees verder

PvdA-afdelingen Oss, Uden, Landerd en Bernheze gaan samen als de nieuwe afdeling PvdA-Maashorst

MAASHORST - De leden van de vier lokale PvdA-afdelingen van Oss, Uden Landerd en Bernheze hebben goedkeuring gegeven aan het vormen van een nieuwe, re... Lees verder

Vrachtverkeer door Heeswijk-Dinther blijft

Afgelopen week heeft Politieke Partij Blanco een voorstel ingediend om zo snel mogelijk te starten met een onderzoek naar de haalbaarheid van het door... Lees verder

Ambitieuzer, concreter en sneller

Zoals ik vorige week schreef wil D66 ambitieus aan de slag met de energietransitie, de duurzaamheidsagenda en het streven naar een Bernheze dat echt g... Lees verder

SP: Een zelfstandig Bernheze bouwt door in 2019

Op 8 november stelde de gemeenteraad van Bernheze de begroting voor 2019 vast. Belangrijk om te weten dat de sterkste schouders ook in 2019 de zwaarst... Lees verder

Lokale lasten blijven stijgen!

Tijdens de algemene beschouwingen heeft de VVD-Bernheze het college erop gewezen dat onze inwoners tijdens de crisisjaren al voldoende  hebben moeten... Lees verder

Ons huishoudboekje

Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze  Als mijn buurman aan mij vraagt hoeveel wij in onze gemeente uitgeven aan subsidies of als mijn... Lees verder

CDA Algemene Ledenvergadering

Het CDA Bernheze organiseert in aanloop naar de gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen een algemene ledenvergadering op donderda... Lees verder

Copyright © DeMooiKrant.nl