Nieuws - Gemeente Bernheze

Vrachtverkeer door Heeswijk-Dinther blijft

Afgelopen week heeft Politieke Partij Blanco een voorstel ingediend om zo snel mogelijk te starten met een onderzoek naar de haalbaarheid van het door... Lees verder

Ambitieuzer, concreter en sneller

Zoals ik vorige week schreef wil D66 ambitieus aan de slag met de energietransitie, de duurzaamheidsagenda en het streven naar een Bernheze dat echt g... Lees verder

SP: Een zelfstandig Bernheze bouwt door in 2019

Op 8 november stelde de gemeenteraad van Bernheze de begroting voor 2019 vast. Belangrijk om te weten dat de sterkste schouders ook in 2019 de zwaarst... Lees verder

Lokale lasten blijven stijgen!

Tijdens de algemene beschouwingen heeft de VVD-Bernheze het college erop gewezen dat onze inwoners tijdens de crisisjaren al voldoende  hebben moeten... Lees verder

Ons huishoudboekje

Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze  Als mijn buurman aan mij vraagt hoeveel wij in onze gemeente uitgeven aan subsidies of als mijn... Lees verder

CDA Algemene Ledenvergadering

Het CDA Bernheze organiseert in aanloop naar de gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen een algemene ledenvergadering op donderda... Lees verder

Een gezonde toekomst

D66 wil dat ieder mens een gelijke kans heeft op een gezonde toekomst in een schone groene gemeente. Langs deze lat heeft D66, bij de algemene beschou... Lees verder

Martinus van Tours

Door Bellinda van den Helm, commissielid Progressief Bernheze  Afgelopen week heb ik een pompoen uitgehold en er een kaarsje in gezet. Halloween. Een... Lees verder

Starterslening en 4e poot rotonde

Afgelopen week hebben de politieke partijen hun ‘algemene beschouwingen’ gehouden. Daarin reageren ze op de plannen voor de komende jaren. Politieke P... Lees verder

SP: Ruimte voor en met elkaar

Nederland is een klein, dichtbevolkt landje. En Nederlanders zijn ook nog eens een bezig volkje. Gevolg. De beperkt beschikbare ruimte staat onder dru... Lees verder

Goed VAB nieuws

VAB’s oftewel Vrijkomende Agrarische Bebouwing is iets waar we in Bernheze geen gebrek aan hebben en ook in de toekomst niet zullen krijgen. Zeker als... Lees verder

Burgerparticipatie

Een thema dat bij alle politieke partijen hoog op de agenda staat. Allemaal willen we onze inwoners, verenigingen en bedrijven meer en zo vroeg mogeli... Lees verder

Trots op onze vrijwilligers

Er zijn officiële momenten gedurende het jaar, wanneer er gelegenheid is om vrijwilligers te bedanken en in het zonnetje te zetten. Denk aan de Week v... Lees verder

SP: In 2019 besparen op kosten voor afvalstoffen

Besparen op uw kosten voor afvalstoffen in 2019. Het kan. Het is goed voor uw portemonnee en voor het milieu. Vanaf 2006 is de SP een pleitbezorger va... Lees verder

Veilig en gezond sporten

Als ouder van vier sportende kinderen kom ik met grote regelmaat op sportpark De Balledonk in Heeswijk. De discussie over de nieuwe sportvelden voor A... Lees verder

F 50

In gesprek met fervente fietsers ging het laatst over de F59 van Oss naar Den Bosch. Toch een heel verschil met vroeger zoals je tegenwoordig met de f... Lees verder

D66: Roep je vanaf de zijlijn?

D66 Bernheze heeft vertrouwen in mensen. Vertrouwen in de wil om mee te denken en te doen in hoe we bijvoorbeeld omgaan met verkeer en de inrichting v... Lees verder

Progressief Bernheze: Woonkansen vergroten

Op dit moment zijn er groepen mensen die zich gedwongen voelen uit onze dorpen te vertrekken omdat ze de huizen in onze dorpen simpelweg niet kunnen b... Lees verder

Belang handhaving en controle voor draagvlak UWV en EU

Een betrouwbare overheid respecteert de rechten van inwoners en ondernemers, past de regels voor iedereen toe. Een overheid die handhaaft is hierbij h... Lees verder

Denken in kansen

Veranderingen zijn aan de orde van de dag. Zo is ook ons buitengebied aan veranderingen onderhevig. Niet alleen voor onze ondernemers in het buitengeb... Lees verder

Samenwerken met het onderwijs

In de komende weken zullen we de plannen voor 2019 behandelen in de raad. Vanuit D66 Bernheze zouden we graag zien dat we in het komende jaar nog meer... Lees verder

Copyright © DeMooiKrant.nl