Nieuws - Gemeente Bernheze

Aangepaste openingstijden rond de feestdagen

Graag maken we u attent op onze aangepaste openingstijden rond de feestdagen. Gemeentehuis Heesch 17 december 2013 open tot 15.00 uur 24 december 201... Lees verder

Gladheidsbestrijding Bernheze

De gemeente neemt bij sneeuw en ijzel maatregelen om doorgaande en belangrijke wegen begaanbaar te houden, bijvoorbeeld door het strooien van zout. W... Lees verder

Rondje Bernheze

Ook het college van burgemeester en wethouders kijken uit naar het einde van het jaar. 2013 was ongetwijfeld politiek een hectisch jaar, maar het jaar... Lees verder

Rondje Bernheze

Ook het college van burgemeester en wethouders kijken uit naar het einde van het jaar. 2013 was ongetwijfeld politiek een hectisch jaar, maar het jaar... Lees verder

Rondje Bernheze

Ook het college van burgemeester en wethouders kijken uit naar het einde van het jaar. 2013 was ongetwijfeld politiek een hectisch jaar, maar het jaar... Lees verder

Een kerstboom plaatsen

Wilt u als buurtvereniging een kerstboom in uw buurt plaatsen, dan werkt de gemeente daar graag aan mee. Als u dit initiatief wilt nemen, kunt u cont... Lees verder

Oude walkietalkie levert sneeuwballenmaker op

Op pakjesavond geeft Sinterklaas veel kinderen elektrisch speelgoed. Een spelcomputer, walkietalkie, digitale fotocamera of MP3-speler staan hoog op h... Lees verder

Bouwen met minder regels!

D66 nodigt iedereen van harte uit om op 11 december in De Wis in Loosbroek tijdens een openbare informatie/discussieavond om met elkaar van gedachten... Lees verder

CDA: Gemeente verantwoordelijk voor Jeugdzorg

Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdzorg. Op 12 december zal de gemeenteraad het plan moeten vaststellen,... Lees verder

CDA: Gemeente verantwoordelijk voor Jeugdzorg

Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdzorg. Op 12 december zal de gemeenteraad het plan moeten vaststellen,... Lees verder

CDA: Gemeente verantwoordelijk voor Jeugdzorg

Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdzorg. Op 12 december zal de gemeenteraad het plan moeten vaststellen,... Lees verder

Loting woningen project Hildebrandstraat e.o.

Dinsdag 3 december vond voor het eerst sinds lange tijd weer een loting voor woningen plaats. Jansen bouwontwikkeling gaat verschillende woningen bouw... Lees verder

Presentatie plannen locatie Ter Weer

Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De gemeente Bernheze presenteert samen met de Stichting Actief Burgerschap en met Van G... Lees verder

Paspoort, id-kaart of rijbewijs kwijt?

Doe aangifte bij de gemeente. In het vervolg kunt u een vermissing van paspoort, id-kaart of rijbewijs (een zogenaamd staatsdocument) bij de gemeente... Lees verder

Meld Bernhezer (jeugd)sportkampioenen 2013 aan

Alle sporters die tussen 1 januari en 31 december 2013 een kampioenschap hebben behaald dat aan de criteria voldoet kunnen voor 9 december 2013 worden... Lees verder

CDA: Dorpen in Bernheze sturen zelf hun toekomst

Geboeid luisterden afgelopen donderdag een 70-tal bezoekers naar de diverse sprekers op de door het CDA Bernheze georganiseerde informatieavond over z... Lees verder

Wie wordt … een Beste Bernhezer 2013

De gemeente Bernheze is een actieve gemeente met veel vrijwilligers en bijzondere inwoners. Wij zijn op zoek naar zo’n bijzondere man of vrouw die zic... Lees verder

Energiebesparingsproject sportverenigingen Bernheze gestart

De gemeente Bernheze gaat tien Bernhezer sportverenigingen helpen hun energieverbruik omlaag te brengen. Bij de meeste verenigingen valt nog veel ener... Lees verder

Geef uw adresgegevens door aan gemeente

Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente. Toch is dit erg belangrijk. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, wor... Lees verder

Zorg voor de mantelzorger

Begin november organiseerde D66 in Oss een thema-avond over mantelzorg. De avond werd goed bezocht door enerzijds mensen die werkzaam zijn in de zorg... Lees verder

Bevlogen stiefvader (Over stiefgezinnen)

Stiefouders vinden het soms lastig om te ontdekken waar de grenzen liggen als het gaat om bemoeienis met de kinderen van hun partner. Het vraagt om he... Lees verder

Copyright © DeMooiKrant.nl