Norovirus in ziekenhuis Bernhoven

In ziekenhuis Bernhoven, locatie Oss, is het norovirus geconstateerd. Op afdeling 1 zijn patiënten met klachten (diarree en braken) die door het norovirus worden veroorzaakt. Meerdere patiënten zijn positief bevonden.

Bernhoven heeft extra maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Er is extra schoonmaak en tevens extra aandacht voor basishygiëne. Daarnaast is er cohortverpleging, meerdere patiënten met het norovirus worden samen op een kamer verpleegd. Bezoek wordt gevraagd na afloop de handen te desinfecteren.

Norovirus
Norovirussen zijn zeer besmettelijke virussen die een ontsteking van het slijmvlies van het maag-darmkanaal veroorzaken. In de volksmond wordt dit vaak ‘ buikgriep’ genoemd. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus.

Braken en diarree zijn de meest opvallende verschijnselen. Meestal beginnen de klachten tussen de één à drie dagen nadat iemand met het virus in aanraking is gekomen. Ook misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn, en buikkramp komen voor. Er zijn ook mensen die geen klachten krijgen maar wel het virus uitscheiden en kunnen overdragen. Er is geen geneesmiddel tegen deze vorm van buikgriep. De symptomen gaan in de meeste gevallen vanzelf over na één tot vier dagen.
Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl