Buurtbemiddelaars

BERNHEZE - ONS welzijn: Ieder mens doet mee en telt mee. Dat is onze missie. We maken groei en ontwikkeling van de mens en de maatschappij mogelijk door samen met burgers, netwerkpartners en beleidsmakers te bouwen aan een samenleving waarin iedereen van waarde is, iedereen mee mag en kan doen en jeugd veilig kan opgroeien. voor meer informatie over de organisatie kijk op www.ons-welzijn.nl  

Buurtbemiddeling is een gezamenlijk project van de gemeente Bernheze en ONS welzijn in samenwerking met netwerkpartners: woningcorporatie Mooiland, Woonstichting Kleine Meierij en de wijkagenten. ONS welzijn begeleidt de vrijwillige buurtbemiddelaars. Als buurtbemiddelaar werk je altijd met zijn tweeën en je wordt altijd ondersteund door een beroepskracht.

Korte omschrijving werkzaamheden: 
Iedereen wil graag plezierig kunnen wonen. Toch lukt dit niet altijd omdat men overlast van buren kan ervaren. Op het moment dat hierdoor de gemoederen zo hoog oplopen dat men niet meer met elkaar in gesprek kan gaan, kan het inschakelen van het project buurtbemiddeling een uitkomst bieden. Fijn als bemiddelaars een luisterend oor kunnen bieden met als uiteindelijk doel het er samen uitkomen en prettig wonen in de toekomst. 

Gevraagd wordt: 
Iemand die goed kan luisteren, onpartijdig is en een oordeelvrije houding heeft.

Geboden wordt: 
- Opleiding basistraining Buurtbemiddeling
- Professionele ondersteuning
- Verzekering
- Themabijeenkomsten 
- Je krijgt een kerstattentie 

Werktijden: 
- In overleg  

Aannameprocedure: 
- Kennismakingsgesprek

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl