Geen aardgas meer in de nieuwbouwwijken Bernheze

BERNHEZE - “Aardgas is zo 2016! Ouderwets, gevaarlijk en veel te duur!” aldus Rien Wijdeven, wet-houder duurzaamheid en milieu van de gemeente Bernheze. Geen gasleidingen meer in de nieuwbouwwijken van Bernheze. De huizen die vanaf volgend jaar worden gebouwd in De Erven (Heesch), Laar-Achterstraat (Nistelrode), Heeswijkse Akkers (Heeswijk Dinther) en de Eggerlaan (Vorstenbosch) worden ‘all electric’.

In Bernheze komen vier nieuwbouwwijken zonder een gasleiding in huizen en bodem.
Dat zijn in totaal ruim 400 energiezuinige woningen.

Peter van Boekel, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Bernheze: “Het Bernhe-zer college heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat levert onze gemeente geld, banen én een gezonde toekomst op. Wat betreft verwarming weten we dat aardgas langzaam plaatsmaakt voor andere technieken. Daarom vinden we het van groot belang dat we nieuw-bouw niet per se meer op gas hoeven aan te sluiten.” Netbeheerders zijn nu nog verplicht iede-re nieuwbouwwoning op het gasnet aan te sluiten als de projectontwikkelaar daarom vraagt. Maar deze verplichting komt vanaf 1 januari 2018 te vervallen.


De energievraag verandert
In een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis is de warmtevraag en daarmee de vraag naar aardgas klein. Ook in de keuken wordt minder aardgas gebruikt. Steeds meer mensen (ook topkoks!) geven de voorkeur aan elektrisch koken op inductie. Bijkomend voordeel: inductiekoken veroor-zaakt geen verbrandingsgassen in de keuken.

Met een warmtepomp kan elektriciteit met een zeer hoog rendement worden omgezet in warmte. Die techniek is ook voor woningbouw bereikbaar. Zonnepanelen wekken de benodigde elek-triciteit op. Daar komt geen aardgas meer aan te pas.

Gemiddelde koper bereid te investeren in een duurzame woning
De kosten voor een gasloze woning zijn hoger. Naar verwachting zal de koper de komende jaren steeds meer bereid zijn de meerkosten te betalen. Want de financieringslast van duur-zaamheidsmaatregelen worden goedgemaakt door de lagere energierekening. De maandelijkse lasten worden dan ook lager. Kortom een zeer aantrekkelijke investering.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl