Postume uitreiking Yad Vashem in Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - Op 10 oktober ontvingen in  de Stuik in Vorstenbosch Grad en Betje Voets-Bronts postuum de Yad Vashem onderscheiding uit handen van mevrouw Nira Staretz, minister-counsellor van de ambassade van Israël. Deze hoge Israëlische onderscheiding wordt uitgereikt aan niet Joden voor hulp aan Joden tijdens de tweede wereldoorlog.

De onderscheiding werd overhandigd aan Jo van de Biggelaar-Voets, de oudste dochter van de familie Voets.  Ze vertelde hoe het joodse meisje Hélène oftewel Leentje, op verzoek van pastoor Liebregts als een van de kinderen in 1944 in het gezin werd opgenomen.

Hélène Petter-Egger (87), die de onderscheiding aanvroeg, sprak haar dank uit aan de familie Voets en de Vorstenbossche gemeenschap. Zij las een deel voor van haar verhaal tijdens de oorlog in Vorstenbosch. Haar dochter Debby noteerde het verhaal van haar moeder in 2009 in een boekje met de titel, "Ik ben er nog" en maakte daarvan ook een theatervoorstelling.

Burgemeester Moorman prees de "verschilligheid" van de ouders Voets en memoreerde aan de heronthulling van de Eggerlaan met onderschrift begin dit jaar. Daarmee is voor iedere passant nu  helder naar wie deze straat genoemd is en waarom.

Directeur Dirk Mulder van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, ging in op de geschiedenis van het verhaal van de Jodenvervolging na de oorlog. In 2018 wordt met "het jaar van verzet" meer aandacht geschonken aan de vele Nederlanders die in de oorlog op eigen wijze of  georganiseerd het verzet tegen de Duitse overheersers invulden. De twee broers van Hélène, Daniël en Julius, vertrokken vanuit kamp Westerbork op transport naar het vernietigingskamp in Polen en keerden niet meer terug.

Na Polen telt Nederland de meeste onderscheidingen. Daar staat ook tegenover dat de Joodse gemeenschap in Nederland het hardst getroffen is in de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 80% van de Nederlandse Joden werd in een van de vernietigingskampen vermoord.

In de Stuik waren familie, vrienden en genodigden aanwezig bij de ceremonie die omlijst werd met muziek, zang en gedichten. Ad Voets, zoon van Grard en Betje, sloot de ceremonie af met waardering en dank.

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl