Opsporingsamtenaren Maashorst slaan handen ineen

BERNHEZE - De Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer tekenen 18 juli een convenant om in de toekomst efficiënter te gaan samenwerken. Hierdoor is het mogelijk voor Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van Staatsbosbeheer en de Maashorstgemeenten om op elkaars grondgebied te kunnen optreden. Ook organiseren de partijen voorlichtingsacties om aandacht te vragen voor een veilige en fijne manier van recreëren in het gebied. 

Over de grenzen heen
De Maashorst, het oergebied in Noord-Brabant, is een natuurgebied van ca. 3500 ha dat zich verspreidt over de gronden van de Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer. Deze grondeigenaren spannen zich in om het gebied aaneengesloten te maken. Grenzen zijn dus niet meer goed zichtbaar in het veld. Een boa van Staatsbosbeheer kon voorheen bijvoorbeeld geen motorcrosser bekeuren op gemeentegrond, andersom ook niet. ‘’Geen optimale situatie’’ aldus Jan van Belzen, Boa bij Staatsbosbeheer. ‘’ Toezicht en handhaving eindigen niet bij een eigendomsgrens. Een goede zaak dat dit convenant er straks ligt.’’

Voorlichtingsactie hondenlosloopgebieden
De Maashorst is een natuurgebied waar wandelaars, fietsers, ruiters, mountainbikers en hondenbezitters van genieten. Veiligheid voor mens en dier is prioriteit. Het is de uitdaging om al die recreatiestromen naast elkaar te laten recreëren. Om dit goed en veilig te laten verlopen, zullen de recreanten de paden moeten delen met elkaar én met de dieren. Tijdens de voorlichtingsactie zullen de boswachters op een positieve manier uitleg geven over de toegangsregels en aangeven wat de eventuele gevolgen zijn indien bezoekers geen rekening houden met elkaar en de regels.

Speciale aandacht gaat uit naar de bezoekers met honden. Boa’s zien helaas nog veel loslopende honden in delen waar dit niet is toegestaan. Dat kan verstoring bij broedvogels en wild veroorzaken. Grote grazers raken geïrriteerd waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook andere bezoekers kunnen zich storen aan loslopende honden. Goed dus om hier aandacht voor te vragen. Wandelaars die de honden hebben aangelijnd krijgen een beloning voor de hond. Door dit positieve gedrag te stimuleren, hopen de terreineigenaren hondenbezitters op een sympathieke manier bewust te maken van de noodzaak om de hond aan te lijnen. Op dit moment zijn er 6 hondenlosloopgebieden. Eind 2019 komen er 3 losloopgebieden bij om een goede verspreiding door het natuurgebied te bieden. Op deze manier kunnen mens en dier van De Maashorst blijven genieten.

Biodiversiteit in De Maashorst neemt toe
De Maashorst krijgt steeds meer het karakter van een oerbos. Geleidelijk wordt het bos omgevormd naar een natuurlijk en gevarieerder bos. Grote grazers als Exmoor pony’s, taurossen en wisenten houden het gebied open. Goed voor de biodiversiteit; grauwe klauwieren, veld- en boomleeuweriken, geelgorzen, nachtzwaluwen en zelfs raven broeden weer in de Maashorst. Meer informatie over de ontwikkelingen in De Maashorst staat op www.allemaalmaashorst.nl

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl