Plaatsing eerste smart vislift in Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - Afgelopen middag werd de eerste Smart vislift van Noord-Brabant geplaatst. Dit zal gebeuren in de Leijgraaf ter hoogte van de Watersteeg in Vorstenbosch. 

De Smart Vislift wordt geplaatst langs een stuw in de Leijgraaf zodat deze stuw geen barrière meer vormt voor vissen. Een stuw is van belang om het waterpeil te reguleren en zo te natte of te droge situaties te voorkomen. Ook is het van belang dat vissen zich vrij kunnen verplaatsen door een beek om te kunnen paaien en geschikt leefgebied te zoeken. Daarom maakt het waterschap op meerdere locaties in het beheergebied stuwen vispasseerbaar doorvispassages aan te leggen. Een vislift is een unieke vorm van een vispassage. Deze is pas op een aantal plekken in Nederland gerealiseerd. In de vislift zit een ronde passage waarin vissen via een soort wenteltrap naar boven kunnen zwemmen en hun weg kunnen vervolgen langs de stuw. Met behulp van kunstmatige intelligentie past de vislift de stroomsnelheid automatisch aan op verschillende vissoorten. Daarnaast meet deze vispassage actief de waterkwaliteit en registreert passerende vissen. De vislift is gemaakt van gerecycled kunststof materiaal en plastic-soup. Diverse onderdelen zijn gemaakt met behulp van een 3D-printer.

Bekijk hier de animatiefilm over de werking van de vislift: https://www.youtube.com/watch?v=16psOW6pKOw

De realisatie van deze vislift maakt onderdeel uit van een uitvoeringsprogramma vispassages van waterschap Aa en Maas. Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun van de Europese Unie en Provincie Noord-Brabant.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl