Update RIVM: Sterfte daalt verder

BERNHEZE - Onderstaande kaart geeft het aantal opgenomen patiënten weer vanaf het begin van de coronacrisis. De gekleurde vlakken geven niet het totale aantal patiënten, maar het aantal per 100.000 inwoners. Bernheze staat op 307,2 op basis van 100.000 inwoners. Op basis van bijna 31.000 inwoners komen we uit op totaal 95 inwoners die opgenomen zijn en zijn geweest vanaf het begin van de coronacrisis. Dit betekend dat er in de afgelopen 24 uur één nieuwe inwoner is opgenomen of opgenomen geweest is.

NEDERLAND
Vandaag zijn er 85 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 98 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. 

Tot nu toe zijn er 39.791 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het  aantal gemelde overleden patiënten.

Sterfte daalt verder
De totale sterfte in Nederland was in de week van 16 april tot en met 22 april 2020 sterk verhoogd. In totaal zijn 4.036 sterfgevallen gemeld. Gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.631 en 2.936 sterfgevallen. Er zijn er nu dus tussen 1.100 en 1.405 meer dan we zouden verwachten. Dit is ongeveer 1,6 keer hoger dan de meldingen die het RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   krijgt van bevestigde COVID-19 patiënten die zijn overleden. De sterfte was sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar en ouder.

Lees meer in ons nieuwsbericht

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl