Vorstenbosch herdenkt slachtoffers van COVID-19

VORSTENBOSCH - Deze traditionele openluchtviering werd voorgegaan door Pastoor Ouwens en had een extra tintje omdat er werd stilgestaan bij de gebeurtenissen die het coronavirus met zich meebracht.

Jan van Grunsven las een brief voor met daarin: 'In zeer korte tijd verloor ons dorp vijf bekende dorpsgenoten. Er werden kaarsen ontstoken voor Toos Timmers, Piet Timmers, Jan Lucius, Maria Lucius en Sam Ramadanovic. We hebben een zware tijd achter de rug met z’n allen. En we hopen vurig dat er geen tweede golf van het coronavirus de kop opsteekt. Wij zijn hier in oostelijk Brabant hard getroffen en nog altijd zijn er mensen onder ons die worstelen met de gevolgen van deze verschrikkelijke ziekte. 

Wereldwijd slaat de pandemie nog altijd hard toe. Terwijl wij hier voorzichtig aan vakantie denken, zijn vele honderdduizenden mensen in de rest van de wereld doodsbang. En wij hier in Vorstenbosch hebben de afgelopen maanden laten zien dat we achter onze mensen staan: We leefden mee, waren op straat aanwezig bij weer zo’n akelige uitvaartstoet en we probeerden nabestaanden van getroffen families een hart onder de riem te steken. Inmiddels is er iets meer rust gekomen, iets minder angst, wat minder bezorgdheid. En als ik wat positiefs van deze crisis mag noemen; de gejaagdheid onder velen van ons is iets gekrompen: we hebben wat afstand kunnen nemen van wat ons dagelijks voortdrijft. En voor velen onder ons staat vast dat we voortaan niet meer zo driftig door het leven moeten razen en meer stil moeten staan bij vandaag. De mensen om ons heen verdienen aandacht en daar moeten we meer tijd voor maken. 

Bezinning dus. We hebben in dit deel van de wereld en ook in Vorstenbosch de afgelopen jaren met hard werken een hoge mate van welvaart bereikt. We moeten nu wat meer tijd gaan steken in meer welzijn voor iedereen. Dat moeten we niet aan de gemeente of politiek overlaten, dat moeten we zélf doen. Ik hoop op gezondheid voor iedereen en laten we de overtuiging vasthouden, dat het best wat minder gejaagd kan allemaal.'

Tijdens deze viering hebben leden van de fanfare enkele stukken gespeeld die in het teken stonden van het overlijden van dorpsgenoten aan de gevolgen van corona. Ook heeft Annemieke Post uit Veghel enkele liederen ten gehore gebracht. 

Tijdens de consecratie heeft vaandrig het vaandel genegen en werd op de trom geroffeld uit eerbied voor God en voor de overledenen die ons ontvallen zijn. 

Met dank aan eenieder voor deze inspirerende viering.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl