Fransen Accountancy & Advies: Controleverklaringen NOW-1

Vanaf 7 oktober kunnen organisaties die gebruik hebben gemaakt van NOW-1 een verzoek indienen om de subsidie definitief vast te laten stellen. Wat betreft de benodigde verklaringen zijn er maar liefst vier varianten (drie van een accountant en een van een eventuele andere derde). Welke verklaring benodigd is, hangt af van de omvang van de aangevraagde subsidie, of de organisatie normaal ook al controleplichtig is (in verband met het grootteregime voor de jaarrekening) en of de aanvraag op concern- of op het niveau van de werkmaatschappij is aangevraagd.

Bij een voorschot kleiner dan € 20.000,- en een vaststelling kleiner dan € 25.000,- onderzoek door UWV. Bij een voorschot tussen € 20.000,- en € 100.000,- en een vaststelling tussen € 25.000,- en € 125.000,- dient een derdenverklaring te worden overlegd. Inlevertermijnen: Verantwoording vanaf 7 oktober 2020, derdenverklaring vóór 24 maart 2021. 

Bij een voorschot hoger dan € 100.000,- en een vaststelling hoger dan € 125.000,- dient een onderzoek plaats te vinden door een accountant. Daarbij hangt het van het totale bedrag van subsidie af en of de organisatie controleplichtig is of niet wat voor soort verklaring moet worden afgegeven.

Inlevertermijnen: Verantwoording vanaf 7 oktober 2020, accountantsverklaring vóór 30 juni 2021.

Voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

Fransen Accountancy & Advies
Benedictuslaan 8
5343 NB Oss
0412-474015

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl