Op de koffie bij voorzitter en secretaris Jeugdbestuur HVCH

Net terug van een heerlijke vakantie zit Laurens Gloudemans bij Petra van Zoggel aan de koffie. Wij sluiten aan voor een praatje over voetbal - hoe kan het ook anders - en mensen met een voetbalhart.

Hoewel Laurens net terug is, is hij helemaal op de hoogte van het reilen en zeilen bij HVCH. Betrokken bij HVCH en enthousiast over voetbal. “Bij een club met de omvang van HVCH gebeuren regelmatig dingen die de aandacht vragen, maar daar komen we nog op terug”, aldus Laurens.

Laurens was al jong gek op voetbal. Verstand genoeg, maar leren wilde hij niet. Tas met boeken in de hoek en dan voetballen. En zo kwam hij op zijn vijftiende bij de UNOX te werken. Daar werkt hij nog steeds met plezier, als ploegleider voor twintig operators in de soepfabriek. Zijn zoon en dochter zijn de deur uit en het werk, de vrijwillige brandweer en OR zijn niet genoeg om zijn actieve natuur te verzadigen. Fijn voor HVCH!

Petra voetbalde al bij HVCH in 1976. Haar vader was zelfs zeventig jaar lid van HVCH. Ik denk niet dat veel mensen dat zullen evenaren. Maar Petra is aardig op weg. Ze werkt bij S&B Druk, parttime op de administratie en is elke zaterdagmiddag op het voetbalveld te vinden als de drie zoons moeten spelen. Ook haar echtgenoot voetbalt er.

Petra en Laurens vinden dat de wereld complex is geworden. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor de jeugd. De jeugd heeft met alle moderne communicatiemiddelen heel veel beschikbaar. Als deze middelen verkeerd worden gebruikt, kunnen deze bedreigingen opleveren. We hebben dan zeker de ouders hard nodig om de ontstane situatie in goede banen te leiden.

Laurens hoe ben je als voorzitter bij HVCH jeugd gekomen?
“Ik wilde acht jaar geleden stoppen met actief voetballen en vertelde dat aan Hans Kleijngeld. Ik zei ook dat ik nog wel wat voor de club wilde blijven doen. Dat was niet aan dovemans oren gezegd. Heel kort daarna vroeg hij mij of ik voorzitter wilde worden van het jeugdbestuur.”

Bevalt dat goed?

“Het is best wel intensief. In het begin was het nog zoeken naar structuur, maar nu hebben we – naast de acht bestuursleden – coördinatoren per categorie voor de recreatieve teams en een technische commissie voor de selectieteams. Je moet niet vergeten dat er 60 jeugdteams zijn, zo’n 750 leden. In het begin moest ik me bijvoorbeeld vaak ook met teamindelingen bezighouden, maar gelukkig is de organisatie nu zo, dat ik me daar niet meer mee bezig hoef te houden. Echt respect voor alle vrijwilligers die ons ondersteunen.

En jij Petra, hoe werd jij secretaris?
“Ik voetbal ook niet meer, maar ik tennis nog wel en binnenkort ga ik weer trainen voor de 4-daagse, waar ik samen met Laurens aan deel neem. Maar ik ben lid van een HVCH-familie en heel betrokken bij HVCH. Laurens vroeg of ik secretaris wilde worden en omdat ik graag structuur aanbreng in organisaties, heb ik ja gezegd.”

Bevalt ’t jou ook goed?

“We zijn een goed team in het bestuur, maar het is ook veel werk. Ik heb een aantal jaren geholpen met het organiseren van de voetbalweek. Daar ben ik sinds vorig jaar mee gestopt. Soms is het allemaal wat minder leuk, vooral als de normen en waarden die wij hanteren niet gerespecteerd worden, ondanks dat we een convenant over de normen en waarden op de site hebben staan. ”
Laurens vult aan: “Bij de F-jeugd gaan we een proef doen, waarbij ze voetballen zonder scheidsrechter en waarbij de ouders minimaal 20 meter van het spel en de leiders in een voor hen afgebakend vak staan. Dit is bij andere clubs al ingevoerd en daar lijkt het een goed middel te zijn om de jonge spelers te laten oefenen respectvol met elkaar om te gaan, ook zonder een scheidsrechter of ouder. Wat de jongeren nu leren, nemen ze mee als ze volwassen zijn. Voor ouders is het ook een goede manier om respectvol met anderen om te gaan, ook dat is niet altijd het geval.

Het lijkt wel of jullie over een bedrijf praten?

Petra: “Een club met zoveel leden kun je niet op een hobbyistische manier leiden. We hebben voor elke functie een functieprofiel gemaakt om zo de juiste man/vrouw op de juiste plaats te krijgen.”
Laurens: “Het is daarom fijn dat Petra in het bestuur zit. Zij doet wat ze zegt en dat doet ze goed en nauwkeurig. Ik kan nog weleens zeggen: ‘’t is goed zo’, maar daar neemt Petra niet altijd genoegen mee. Soms onweert het, maar meestal is de samenwerking soepel, ook met de overige bestuursleden, waarvan er twee nieuw zijn in het jeugdbestuur.”

Hobby?
“Het is minimaal tien uur per week werken. HVCH is een fantastische club met heel veel vrijwilligers en dat maakt het een stuk makkelijker. Onze grootste wens is snel te kunnen starten met de nieuwbouw van onze accommodatie. Het merendeel van de kleedlokalen is absoluut niet meer toereikend en de staat van de bestaande kleedlokalen is onder de maat. Er is al lang intensief overleg met de gemeente en we hebben goede hoop dat dit binnenkort zal leiden tot de noodzakelijke nieuwbouw.


Foto gemaakt door Marcel van der Steen 
Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl