Lezing HKK de Wojstap

HEESWIJK-DINTHER - Pastoors in de Middeleeuwen, van hoog en paars tot laag en grauw. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570.

Over de pastoors in de vijftiende en zestiende eeuw lijken zowel toenmalige humanisten en hervormers als hedendaagse historici het eens te zijn: zij waren onontwik­keld en incompe­tent. Ze zouden op een ‘laag zede­lijk peil’ hebben gestaan omdat ze vaak samen­leefden met een vrouw, en lieten zich in hun parochies vervangen door ongeschikte ‘huurlin­gen’. Dit eenzijdige beeld verdient echter nuancering.

De spreker onderzocht tijdens zijn promotie-onderzoek (1988-1992) ruim driedui­zend pastoors die tussen 1400 en 1570 werkzaam zijn geweest in de dekena­ten Hilvaren­beek, Cuijk en Woensel, ongeveer overeenkomend met het huidige Noord-Brabant. Van deze pastoors werden gegevens verzameld over bepaalde aspecten van hun leven en werken, te weten de sociale afkomst, de scholing, het carrièrever­loop, de taakuit­oefening en de levenswandel (vooral het onderhou­den van de celi­baatsplicht).

In het eerste deel van de lezing zal de spreker - aan de hand van het leven en de carrière van vier pastoors - ingaan op de belangrijkste conclu­sies van zijn onder­zoek en een algemeen, wat meer genuanceerd beeld schetsen van de geeste­lijkheid op het breuk­vlak van Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Daarna zal hij ingaan op de kerkelijke situatie en de pastoors in Heeswijk en Dinther.

Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (Waalre 1962) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1993 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1999 is hij bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University.

Deze boeiende lezing is op andere plaatsen met veel succes gehouden.

De lezing is 15 februari in de heemkamer Raadhuisplein 21a Heeswijk-Dinther en start om 20.00 uur.
Voor leden van de Heemkundekring is de lezing gratis, niet leden betalen € 2,00

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl