Wereldmissiedag met Afrika-Enga koor

HEESCH - Wat de kerk vandaag verstaat onder missie, staat ver van de karikatuur van zieltjes winnen die er soms van gemaakt wordt. Missioneren is wegtrekken uit je comfortzone en als kerk je bijdrage leveren aan het geheel van de samenleving, dichtbij en ver weg. Vorig jaar heeft paus Franciscus de maand oktober van dit jaar uitgeroepen tot een Buitengewone Missiemaand. De roeping tot missie is geworteld in de doop en dus gericht op allen die zijn gedoopt. Hoe geef je als gedoopte in deze tijd gehoor aan dit gezonden zijn? Hoe breng ik schoonheid en leven aan deze wereld? Het is goed en noodzakelijk om ons als christenen opnieuw te bezinnen op het begrip missie. 

In de parochie De Goede Herder is daarvoor gelegenheid in Heesch. Op zaterdag 12 oktober is daar om 19.00 uur in de Petrus’ Bandenkerk een speciale themaviering met medewerking van het Afrika-Enga koor. Dit koor zal in deze woord- en communie dienst een groot aantal christelijke liederen uit Afrika ten gehore brengen. Tijdens de viering zullen koorleden ook geld inzamelen voor Missio, de organisatie die de armste geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld steunt bij het verkondigen van het Evangelie, het gezamenlijk vieren van de Eucharistie en het geven van pastorale zorg aan armen en zieken. Meer informatie over dit collectedoel vindt je op www.missio.nl

Wil je meer weten over missionair kerkzijn? Neem dan contact op met pastoraal werkster Annemie Bergsma: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl