Het blijft de komende tijd stil bij CC Nesterlé

NISTELRODE - Na de verscherping van de corona maatregelen die door de Nederlandse overheid zijn aangekondigd, is het Nesterlé bestuur helaas gedwongen om de volledige sluiting van CC Nesterlé te verlengen tot in ieder geval 1 juni 2020. Alle in die periode in CC Nesterlé geplande activiteiten komen dus te vervallen.

We vinden dit voor iedereen – al onze gebruikers en vrijwilligers - heel erg jammer want de activiteiten in CC Nesterlé zijn een belangrijk onderdeel geworden van ons sociaal-culturele leven, zowel individueel als in verenigingsverband. We hopen van ganser harte dat al onze gebruikers en vrijwilligers gevrijwaard zullen blijven van het coronavirus.

Mochten over het bovenstaande nog vragen zijn, dan zijn die uiteraard van harte welkom via info@nesterle.nl.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl