Een berichtje van Lichtpunt

HEESWIJK-DINTHER-LOOSBROEK - Ook als Lichtpunt, de hulpdienst vanuit de kerken Heeswijk-Dinther-Loosbroek, proberen we juist in deze onzekere en moeilijke tijd klaar te staan voor mensen die het toch al moeilijk hadden. 

En die door deze crisis dubbel getroffen zijn en enorm kwetsbaar geworden. Waardoor er in sommige situaties nu zelfs gebrek is aan de eerste levensbehoeften. Het probleem is nog vergroot doordat niet iedereen in staat is om nu naar de Voedselbank te gaan. We proberen daarom zoveel mogelijk praktische hulp te bieden aan gezinnen om het hoofd boven water te kunnen houden. Zo bezorgen we bij een tiental gezinnen een eenvoudig pakket levensmiddelen. En mede dankzij sponsors was het ook mogelijk warme maaltijden te laten bezorgen. Fijn te merken dat er zoveel mensen en organisaties meeleven en soms ook artikelen aanbieden. Die vormen een fijne aanvulling op de pakketten. In Loosbroek is een brief huis aan huis bezorgd met daarop contactnamen bij wie de mensen terecht kunnen.

Naast de materiele nood is er ook geestelijke nood. Veel mensen zitten alleen thuis zonder de mogelijkheid bezoek te krijgen.
Voor sommigen dreigt daardoor eenzaamheid. Dan is het belangrijk om gewoon af en toe eens even een luisterend oor te hebben voor je verhaal en je gevoelens. En dat luisterend oor willen we als mensen van Lichtpunt ook graag bieden. U kunt dat het beste doen door eerst de mobiele hulpbrigade HDL te bellen. De vrijwilligers die daar aan de lijn zitten zullen uw vraag of verzoek dan doorspelen naar iemand die alle tijd voor u neemt. 

Het nummer van de mobiele hulpbrigade is: 06-82696134. Maar u kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met een van de pastores van de kerken in HDL of iemand van Lichtpunt. Het gaat erom dat u gehoord wordt!

Als mensen van Lichtpunt steken we ook regelmatig een kaarsje aan en bidden voor iedereen die op wat voor manier dan ook te lijden heeft onder de corona crisis. Onze gedachten zijn bij alle zieken, bij de mensen die te maken hebben met verdriet om een geliefde die hen ontviel en voor mensen die materieel en economisch in zwaar weer terecht gekomen zijn. Maar ook voor al die mensen die zich met heel hun kunnen en met veel liefde inzetten om er te zijn voor de medemens.
Voor hen de volgende hoopvolle woorden:

Er brandt een kaars voor jou
als de eenzaamheid je overvalt
en er even niemand voor je is.

Er brandt een kaars voor jou
als alle hoop vervliegt
en de toekomst duister is.

Er brandt een kaars voor jou
als je moe en uitgeput
nog altijd zorgt voor velen.

Er brandt een kaars voor jou
een vlam in het duister
voor als je het nodig hebt.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl